L. P. Frederiksen, Lars Peter Frederiksen, 14.10.1894-21.2.1958, kontorchef. Født i Maglemer, Hunseby sg., Maribo amt, død i Viby, Århus amt, urne på Viby kgd. F. tog realeksamen 1910 og fik derefter en langvarig praktisk uddannelse i landbrug, kom på landbrugsskole og på landbohøjskolen hvorfra han blev landbrugskandidat 1920. Han var assistent ved Statens grundforbedringsvæsen og ved hedeselskabet 1920-22 og knyttedes derefter til landbrugsrådet som assistent fra 1922 og fuldmægtig fra 1923, indtil han 1928 blev sekretær for De danske mejeriforeningers fællesorganisation og leder af organisationens hovedkontor i Århus, en stilling som han beklædte til sin død. Med sin organisationsevne og sit betydelige initiativ bidrog han – i nært samarbejde med organisationens mangeårige formand, proprietær Søren Overgaard – på afgørende måde til udviklingen af mejeribrugets hovedorganisation som varetager af vigtige landøkonomiske og samfundsmæssige opgaver. Han var fra begyndelsen af 1930erne en stærk talsmand for og organisator af den kollektive bekæmpelse af alvorlige kvægsygdomme (kvægtuberkulose og smitsom kalvekastning) og havde en væsentlig andel i disses fuldstændige udryddelse i løbet af 1950erne. På det afsætningsmæssige område forestod han den omfattende udbygning af mejerikontoret til det dominerende centralorgan for eksportsalg af mejeriprodukter, først i forbindelse med krisen i 1930erne og de deraf følgende valutarestriktioner, og senere under 2. verdenskrigs og efterkrigsårenes handelsreguleringer. Som særlig sagkyndig var han en hyppig deltager i handelsforhandlinger med udlandet. F. blev 1932 (-1950) sekretær i landbrugsministeriets smør- og osteeksportudvalg og overtog efterhånden sekretærposten i en lang række af de udvalg, hvorigennem samarbejdet mellem dansk landbrug og handel fandt sted. Som en fortrinlig – og vellidt – administrator og en saglig velfunderet forhandler med en nøgtern bedømmelsesevne kom han således i høj grad til at tegne udviklingslinjen inden for dansk mejeribrug i disse år. I det internationale mejerisamarbejde deltog han som generalsekretær for den internationale mejerikongres i Kbh. 1931 og sad desuden i en lang årrække som et fremtrædende bestyrelsesmedlem i det internationale mælkeriforbund. I fagpressen og i forskellige håndbøger skrev han et stort antal artikler om mejeribrug, om organisationernes forskellige opgaver og specielt om mejeribrugets handelsforhold. F. var virksom inden for det kollegiale arbejde blandt landbrugskandidater, bl.a. som medstifter af Landbrugskandidaternes klub 1921 (formand 1923-28) og som medlem af Foreningen af danske landbrugskandidaters bestyrelse 1922-37 (formand 1930-35). Han tog initiativet til oprettelsen af Landbrugets radioudvalg som han var formand for 1926-32.

Familie

Forældre: gårdfæster Anders Christen F. (1854-1940) og Karen Petrea Larsen Ruus (1869-1942). Gift 27.5.1926 i Kbh. (Holmens) med Inger Helene Julie True, født 4.3.1894 i Kbh., død 22.6.1969 i Århus, d. af frisør Johan Christian T. (1859-1919) og Agnes Amalie Vilhelmine Schmidt (1864-1948).

Udnævnelser

R. 1931. R1. 1952.

Ikonografi

Mal. af Mary E. Havning, udst. 1956. Foto.

Bibliografi

Interview i Jyllandsposten 10.10.1954. – Jydsk landbrug, 1950 99f. S. Overgaard i Andelsbl., 1954 1049f. Samme og [A. Axelsen Dreje]r sst. 1958 195–97. Århus stiftstid. 21.2.1958.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig