L. Thastum

L. Thastum, Laurits Thastum, 8.2.1871-12.1.1917, redaktør. Født i Kristrup, død i Kolding, begravet sst. 1888 og lærereksamen fra Blågård seminarium 1889 fulgte T. sit inderste ønske og blev journalist. 18 år gammel begyndte han som medarbejder ved de Bergske blade, Holbæk Amts Dagblad, Venstrebladet og Næstved Tidende, kom derfra som redaktionssekretær til Fyns Venstreblad og var 1897–1901 først redaktionssekretær, siden medredaktør af Aalborg Amtstidende hvis redaktør Vilh. Lassen var hans forbillede som journalist og politiker. T. havde skabt sig et navn både som journalist og politiker og flyttede 1901 til Kolding Folkeblad da dets redaktør Enevold Sørensen blev indenrigsminister i systemskiftets regering. I Kolding fik han sin livsgerning som skribent, organisator og taler ved mange møder. Hans interesse var især indenrigs- og udenrigspolitik. På dette område var han en skarp iagttager og ejede en betydelig fremstillingsevne. Venstres organisering i Jylland viede han et stort arbejde. Han var blandt dem der gav stødet til genrejsning af venstres jyske organisation efter dannelsen af det radikale venstre 1905 og var medlem af dens hovedbestyrelse. T. var karakteristisk af skikkelse, tæt og kraftig. Han bar det "Monrad'ske" hoved med en værdighed der gav mange indtryk af noget utilnærmeligt, og den kølighed og sarkasme der nu og da kunne ligge i hans ord, både det skrevne og det talte, kunne forstærke dette indtryk. Men den skepsis han bar til skue tjente kun til at dække et rigt og følsomt sind for hvem intet menneskeligt var fremmed og ingen ærlig stræben ligegyldig. Under det meste af første verdenskrig fik T. mangen lejlighed til at vise hvor dybt det nationale sindelag boede i ham. Fra den gamle grænseby gjorde han et stort nationalt arbejde. Han var en af sønderjydernes varmeste venner i udlændighedstiden og kendte deres historie som han kendte dem selv. Han blev en støtte, vejleder og hjælper for mange af dem. Han var et hjertemenneske der gerne brugte satiren til at skjule sin dybe alvor og følsomme idealitet. Størst var T. som journalist, men havde også store evner som bladleder og organisator. Han afslog at indtræde i Kolding byråd fordi han som redaktør ønskede at stå fri og uafhængig.

Familie

Forældre: lærer Jacob Peter T. (1844–1926, gift 2. gang 1890 med Karen Christensen Riis, 1852–1916, gift 3. gang 1926 med Mariane Sørensen) og Jensine Marie Holm (1844–84). Gift 4.12.1900 i Svanninge med Else Margrethe Bertholine Rasmussen, født 22.4.1869 på Skovlyst, Tved sg., Svendborg amt, død 3.3.1919 i Kolding, d. af proprietær Hans R. (1827–70) og Anne Marie Hansen (1835–98). Efter at have taget præliminæreksamen i Kbh.

Ikonografi

Relief af E. Ølsgaard på gravsten, 1918.

Bibliografi

Kolding folkebl. 12.1.-20.1.1917, 7.10.1918 og 18.12.1921.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig