Lage Hohendorff

Lage Hohendorff, 7.11.1662-15.1.1729, officer. Født i Kbh, død i Hamburg. H. fulgte 1679 Just Høgs ambassade til Frankrig, trådte ind i den franske hær og blev løjtnant og, efter hjemkomsten, 1683 løjtnant og kaptajn. Fra 1689 var han med korpset i engelsk tjeneste, blev 1690 major, blev såret og fanget ved Steenkerque 1692, n.å. udvekslet og udnævnt til oberstløjtnant. 1698 fik han som oberst et norsk regiment, men allerede n.å. regiment i Kbh. 1703 blev han brigader, 1707 kommandant i Rendsborg, 1709 generalmajor, og deltog i Flandern i en række kampe indtil 1710 da han hjemkaldtes ved hærens nyordning efter felttoget i Skåne; 1711 blev han generalløjtnant og deltog i felttoget s.å. Som kommandant i Rendsborg 1711–12 virkede han med energi og held for at bekæmpe pesten. 1712 førte han et af de korps der erobrede stift Bremen. 1713 deltog han i kampene omkring Tønning og ledede indeslutningen af Hamburg og Wismar. Efter sin afsked 1714 levede han i Hamburg. Han var forlenet med et par godser i Pommern. – Kammerjunker 1687.

Familie

Forældre: rentemester, senere stiftamtmand Steen H. (1625–87) og Margrethe Grubbe (1628–96). Gift 1694 i Stralsund med Cathrine Margrethe v. d. Osten, født 1674 på Penkun ved Stettin, død 15.12.1719 i Hamburg, d. af Henrik v. d. O. til Penkun m.m.

Udnævnelser

Hv.R. 1712.

Bibliografi

Danm.s adels årbog XIV, 1897 223f. Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben I-V, 1899–1915. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig