Lambert Andersen

Artikelstart

Lambert Andersen, d. 1525, magister, kannik. A. nævnes første gang 1501. 1516 fik han som kannik i Ribe af sin broder Poul A. overladt Vejerslev sognekald. Senere fik han tillige sognekirkerne i Bjert (1520) og i Nors (1522). 1517 studerede han Louvain, og 1520 omtales han som Christian IIs kancellisekretær. Han sluttede sig varmt til kongen og brugtes meget af ham i den indenrigske administration. Han ledsagede Christian II på hans rejse i Jylland og Fyn da oprøret allerede var brudt ud, men hans åbenhjertige ytringer om kongens planer mod forskellige stormænd var næppe til gavn for denne. Han fulgte kongen til Nederlandene og Tyskland og tjente ham med den største troskab. Bl.a. udvirkede han at der i efteråret 1523 blev sendt Kbh. nederlandske skibe til hjælp, og da Søren Norby rejste opstand i Skåne udrustede han sammen med Claus Kniphof to kaperskibe og tog selv kommandoen over det ene. I febr. afsejlede de fra Holland, kaprede i Nordsøen og langs Norges kyster og angreb til slut Bergen hvor de fangede og bortførte byens biskop, abbeden i Lyse kloster og flere præster. De var allerede ved at samle en større styrke da A. pinsedag faldt i en træfning med nogle hanseatiske orlogsmænd der var sendt ud mod dem. Han roses for sin troskab, udholdenhed og sit uforfærdede sindelag. Desuden var han åben og venlig i sin adfærd over for alle, men han synes i nogen grad at have ladet sig udnytte af mere behændige naturer. Med sine slægtninge i Ribe havde A. stadig forbindelse. Da han hørte at broderen Poul holdtes i fængsel dér udtalte han at han "ville tale sin broders bedste til de forrædere af Ribe inden pinsedag" (1524).

Familie

i Ribe som søn af en anset borger Anders Poulsen og Carine, død 4.6.1525 under Norges kyst. – Bror til Poul A.

Bibliografi

Acta Pontificum Danica VI, 1915. Diplomatarium Norvegicum X-XV, XVIII, 1880–1914 fl.st. C. F. Allen: De rebus Christ. II exulis, 1844 92f. Samme: De tre nord. rigers historie V, 1872 llf 99–108. Samme: Breve og aktstykker I, 1854 417. Pers. hist. t. 8.r. V, 1926 121.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig