Lars Frederiksen (landøkonom)

Artikelstart

Lars Frederiksen, 15.8.1883-23.12.1933, landøkonom. Født i Værslev, Holbæk amt, død på Frbg., begravet i Trengstrup i Himmerland. F. arbejdede ved praktisk landbrug og var elev på Tune landboskole 1901-02 før han kom på landbohøjskolen hvor han tog landbrugseksamen 1904; den følgende sommer var han på lærerkursus på Askov højskole. 1904-05 var han assistent ved foreningen De danske atlanter-havsøer, 1906-08 landbrugslærer ved Støvring højskole, 1908-14 distriktsassistent for statskonsulenten for svineavl, 1908-20 konsulent i husdyravl for Foreningen af jyske landboforeninger, 1915-20 tillige sekretær. I disse år videreuddannede han sig på rejser, 1905 på Island, 1906 i England, 1907 i Finland og Tyskland, 1912-13 og atter 1928 i Nordamerika, ligesom han 1909-10 studerede husdyrbrug ved landbohøjskolen i Berlin. F. erhvervede sig hurtigt et anerkendt navn blandt jyske landmænd, både som konsulent og som administrator, og 1919 blev han sekretær i det nyoprettede landbrugsråd hvor han var med til at fastlægge retningslinierne for rådets arbejde. F. vedblev dog at være aktiv konsulent, således 1920-23 i husdyrbrug for De samvirkende danske landboforeninger hvor han var hovedmanden i den reorganisation af stambogs-føringen der fandt sted i disse år. 1922 blev han leder af kvægforsøgene ved forsøgslaboratoriets ambulante fodringsforsøg, og 1923 udnævntes han til professor i husdyrbrug ved landbohøjskolen. Under sit ophold i USA havde F. stiftet bekendtskab med det landøkonomiske oplysnings- og agitationsarbejde blandt unge der udfoldedes her, og som han skildrede i Landbrug i Nord-Amerika, 1916. Da dette arbejde (4-H) blev kendt i Danmark, blev F. 1926-32 formand for et af landbrugsministeriet nedsat udvalg der skulle tilpasse systemet efter danske forhold. F.s fortrolighed med den amerikanske form, de hjemlige vilkår og landboungdommens forhold gjorde ham til en velegnet leder af dette arbejde, og det skyldtes i vid udstrækning ham, at bevægelsen vandt den udbredelse herhjemme som den gjorde. 1929 blev F. medlem af landhusholdningsselskabets præsidium hvor hans forhandlingsevner og energi nyttiggjordes i arbejdet for selskabets reorganisation og ved oprettelsen af samvirksomheden for landøkonomisk oplysningsarbejde, ligesom han fremmede selskabets byggesag, således at det 1933 kunne flytte ind i eget hus.

Skønt F. kun blev 50 år gammel nåede han at yde en overordentlig indsats i dansk landbrug. Hans arbejde for oplysningssagen er nævnt, han var en interesseret, dygtig og afholdt lærer på landbohøjskolen der forstod at give sin undervisning et praktisk tilsnit afpasset efter de studerendes forudsætninger og behov. Det var imidlertid som forsøgsleder, han særlig vandt anerkendelse, også udenfor landets grænser. Han stod i første række af sin generations videnskabeligt arbejdende landøkonomer med sine veltilrettelagte forsøg, evne til samarbejde og til at formidle sine resultater. F.s forsøgsmæssige hovedværk var klarlæggelsen af malkekvægets vinterfordring, og hans fodertabeller vandt hurtigt stor udbredelse. Hans indsats for en mere økonomisk fodring af malkekvæget var banebrydende og vil stå som et monument over hans arbejde for dansk husdyrbrug. Hertil kom betydelige evner som forhandler og organisator, en vindende fremtræden og evne til at få alle grupper af tilhørere i tale. Hans død kom uventet, og på et tidspunkt hvor F. havde en række helt centrale funktioner indenfor det landbrugsfaglige område.

Af F.s omfattende litterære produktion kan nævnes Lommebog til Brug ved Afkomsundersøgelser, 1911, Lommestambog over Tyre qf jydsk Race, 1914, Stambog over Tyre af Jydsk Race, 1917-19 (s.m. A. Appel),Tabeller og Tavler til Brug ved Beregning af Malkekvægets Vinterfoder, 1924, desuden flere beretninger fra delegeretmøder, forsøgsberetninger, talrige bidrag til større værker samt artikler i landbrugspressen i ind- og udland. S. m. J. B. Nikolaisen var F. 1910-20 leder af Landbrugets pressebureau der ugentlig leverede landbrugsartikler til ca. 50 dagblade.

Familie

Forældre: gårdejer, senere højskoleforstander Søren F. (1853-1939) og Johanne Jensine Lassen (1853-1915). Gift 15.8.1915 i Kbh. (Frederiksk.) med Ydun Jensen-Sønderup, født 10.7.1890 i Sønderup, død 12.9.1936 på Frbg., d. af gårdejer, senere minister og hypotekbankdirektør Jens M.-S. (1862-1949) og Mariane Nielsen (1860-1933).

Udnævnelser

R. 1931.

Bibliografi

J. K. H[augaard] og Nic. Bonde i Jydsk landbrug XV, 1933 941-45. Th. Hauberg Lund i Andelsbl. 1933 1990-92. N. Bredkjær og Chr. Sonne i Tidsskr. for landøkonomi, 1934 69-78. N. Bredkjær i Tune elevers årsskr., 1934 3-19. C. Hedegaard i Medlemsbl. for den da. dyrlægeforen. XVII, 1934 25-28. Johs. Jespersen i Månedsskr. for dyrlæger, 1934 508-10. J. C. Overgaard i Højskolebl. 1934 89-91. K[r.] R(aunkjær] i Vort landbrug, 1934 665-67. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig