Laurids Brandsen

Artikelstart

Laurids Brandsen, Laurens Brandersen (Branderi), d. 5.12.1496, provinsialvikar. Død i Roskilde, begravet i Gråbrødre k. sst. B. nævnes 1468 som guardian i Kolding franciskanerkloster og tilhørte allerede dengang observanternes parti der var stærkt optaget af at indføre en strengere tugt i ordenens klostre. Af den tidligere provinsialminister Jøns Nilsson (d. 1468) havde han fået tilladelse til at reformere klosteret i Kolding, men den tiltrædende minister Ove Jensen Kaas nægtede at anerkende dette løfte. B. søgte da støtte hos Christian I der sendte ham til Rom med sin varmeste anbefaling; han blev udnævnt til guardian i gråbrødre-klosteret i Odense som han derpå reformerede. 1472 var han igen i Rom og fik pavens tilladelse til at reformere klostrene i Svendborg og Nysted. Dette skete også i den følgende tid, til dels under meget voldsomme optrin. Efter en krise 1477 da B.s modstandere var ved at vinde overtaget fulgte en stærk fremgangsperiode for de ideer han kæmpede for. 1479 var han for tredje gang i Rom og opnåede den vigtige gunstbevisning at observanterne fik ret til at vælge deres egen provinsialvikar og til at være helt uafhængige af den danske minister og ordensgeneralen. B. valgtes nu selv til observanternes vikar på deres første generalkapitel i Odense 1481. Imidlertid lykkedes det hans fjender at omstemme kongen og pave Sixtus IV der s. å. afsatte ham som vikar på grund af hans ulydighed mod konventualerprovinsialen. Ikke længe efter blev dog denne bulle tilbagekaldt, og 1486–89 og 1492–95 var B. vikar igen. Han døde som almindelig munk i Roskilde kloster. Han havde da ialt reformeret elleve klostre, "ofte med usigelig Livsfare". Historieskriveren Peder Olsen satte ham siden et smukt minde i sin ordenshistorie.

Bibliografi

Scriptores rerum danicarum V, 1783 519–23 (= Scriptoresminores II, 1920 309–20); VIII, 1834 444f. Kirkehist. saml. 4.r. VI, 1899–1901 398f. Acta pontificum danica III, 1908 nr. 2428 2433–34; IV, 1910 nr. 2482–85 2714 2798 2844 3176. Johs. Lindbæk: Pavernes forhold til Danm. under kongerne Kristiern I og Hans, 1907 283–93. Samme: De danske franciskanerklostre, 1914 56–68 100f 147. J. Nybo Rasmussen i Fynske årbøger, 1958–70 192–98.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig