Laurids Nielsen Schow

Laurids Nielsen Schow, Lars Nielsen Schow, 26.9.1733-20.10.1789, klokker, Holbergforsker. Født i Kbh. (Helligg.), død sst. (Helligg.), begravet sst. (Helligg. kgd.). S.s mor der tidligt blev enke var meget fattig, og som elev i Vor Frue skole fik han fri kost i forskellige familier. Han blev student 1753, baccalaureus 1754, var alumnus på Borchs kollegium 1759–64, hører ved sin gamle skole 1766–71. Han var en tid bibliotekar hos de store bogsamlere B. W. Luxdorph og P. F. Suhm og hjalp dem ved sin uhyre lærdom med deres værker: Suhm med femte bind af Scriptores rerum Danicarum og Luxdorph med udgaven af Tøger Reenbergs poetiske skrifter 1769 samt med metrikken i hans Carmina (1775). S.s hovedarbejde er dog besørgelsen af teksten og den ypperlige indledning til den store illustrerede pragtudgave af Ludvig HolbergsPeder Paars som 1772 blev foretaget af et lille eksklusivt selskab af Holbergelskere med Luxdorph i spidsen. Den er en af de skønneste danske bøger fra 1700-tallet, og den indleder den videnskabelige forskning af Holbergs værker: undersøgelse af teksternes kildeforhold, en god tekst og en redegørelse for digtets historie og æstetiske værd. Det er et for sin tid mønstergyldigt arbejde. – Foruden videnskabelig hjælper hos de fornemme bogsamlere var S. dem en kær og agtet omgangsfælle på grund af sin retskafne karakter. Af beskedenhed ville han ikke have sit navn på noget af sine arbejder, og Luxdorph gjaldt længe for forfatter til fortalen til Peder Paars, indtil A. E. Boye fandt S.s manuskript til den. – Fra 50-års alderen blev S. gradvis omtrent blind. Derved tilintetgjordes planlagte videnskabelige arbejder, bl.a. som sekretær ved Det kgl. danske selskab, samt ægteskabsplaner; i sit testamente giver S. 300 rdl. til "Jomfru Elisabeth Cramer, som jeg havde kastet Øie paa og ønskede mig til Hielperinde; dog uden derom at tale et ord til hende, indtil det fatale Tilfælde med min Blindhed traf ind, som giorde dette mit Haab til intet". 1777 skaffede Luxdorph ham embedet som klokker ved Helliggejst kirke. Da han døde, fandt man i hans gemmer over 5000 rdl., hvoraf Helliggejstes arbejdshus og 12 fattige fik 3000. Han efterlod også et omfattende bibliotek med mange sjældenheder. I hans store samling af stik fra fremmede lande og portrætter fandtes en, desværre tabt, tegning forestillende Holberg.

Familie

Forældre: kældermand Niels Larsen (S.) og Karen Jørgensdatter (ca. 1703–82). Ugift.

Bibliografi

Auktionskat. over S.s bibl., 1790. P. F. Suhm: Saml. skr. VI, 1790 67f; X, 1793 145; XIV, 1798 300. R. Nyerup: Hist.-statistisk skildr, af tilstanden i Danm. og Norge III, 1804 259f. Ludv. Holberg: Peder Paars, udg. A. E. Boye, 2. udg. 1832 308–10. E. C. Werlauff: Det kgl. da. selsk., 1847 90 96. Festskr. i anledn. af Borchs kollegiums 200-års jubilæum, 1889 169. Chr. Bruun: P. F. Suhm, 1898 38 lf. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I, 1915–30 374. [Jacob Gude:] En kbh.sk embedsmands optegn., 1918 (fot. optr. 1970) = Memoirer og breve XXVII 82.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig