Leonhard Metzner v. Salhausen

Artikelstart

Leonhard Metzner v. Salhausen, 10.6.1571-16. el. 25.7.1629, kancelliembedsmand, jurist. Født i Lüneburg, død i Kbh., begravet sst. (Nick.). M. v. S. gik i skole i Hamburg, studerede ved tyske universiteter, blev dr.jur. i Basel og ansattes 1602 som sekretær i tyske kancelli. s.å. fulgte han som "orator" Christian IVs bror hertug Hans på hans udenlandsrejse. Aug. 1605 blev han på anbefaling af den tyske kammerjunker Apitz v. Grönnenberg professor i retsvidenskab ved universitetet i hvilken stilling han var genstand for en del kritik fra kollegers side. Samtidig fortsatte han sin kancellitjeneste. 1610 sendtes han til kejseren som skal have adlet ham og fulgte 1611 kongen på toget mod Kalmar. Juni 1615 udnævntes han til hofråd og samtidig eller noget senere til tysk vicekansler; han nedlagde nu sit professorat. 1618 fik han et kanonikat i Oslo. Han anvendtes i den følgende tid en del i diplomatiske sendelser, således 1615 til Braunschweig hvor han fangedes af hanseatiske tropper, og 1624 til Schwerin; i øvrigt skal han allerede april 1623 have fået afsked som kancellisekretær. 1622-23 lod kongen undersøge en strid mellem ham og hustruen som da for længere tid siden havde taget ophold i udlandet. Hun beskyldte ham for at sende deres formue ud af riget; efter hans død oplystes det at han hemmeligt havde ladet sætte næsten hele sin formue på rente i Tyskland. 1625 flyttede han til Flensborg, men krigen drev ham 1627 tilbage til Kbh. Han forfattede nogle små juridiske disputatser, bl.a. om ægteskabsret, og menes at have udarbejdet den Titulatur- und Formular-Buch der Könige Christian IV und V in Dänemark som nu findes i Kgl. bibl.s håndskriftsamling (Ny kgl. saml. 395 m, 4°).

Familie

Forældre: senere møntmester hos Frederik II Andreas Metzner (død 1596) og Anna Cröger (død 1644?, gift 2. gang med Herman Wöest, død 1642). Gift aug. 1603 med Lisbet Hess, død senest 1630, d. af borgmester i Kbh. Markus H. (1526-90) og Margrethe Surbek (død 1602).

Ikonografi

Stik af Simon de Pas, 1617, og stik efter dette 1688.

Bibliografi

Kbh.s diplomatarium V, 1882 50f. Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist., udg. Kr. Erslev I, 1883-85. Kong Chr. den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia I, 1887-89 (fot. optr. 1969). Kancelliets brevbøger 1603-23, 1915-22; 1630-32, 1932. Danm.-No.s traktater III, udg. L. Laursen, 1916. Prins Christian (V.) s breve, udg. E. Marquard I, 1952 213f. - R. Vinding: Regia acad. Hauniensis, 1665 218-21. H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. III, 1873-77 625-31, IV, 1868-74 556f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig