Lorenz Siemonsen

Lorenz Siemonsen, 20.8.1800-17.12.1872, præst. Født i Flensborg, død sst., begravet sst. Fra sit hjem i Flensborg var S. fortrolig med både dansk og tysk folkeliv; han læste teologi i Kiel hvor Cl. Harms prægede hans syn på præstegerningen som en folkelig sjælesorg; siden studerede han også under Fr. Schleiermacher i Berlin. 1823 blev han cand.teol. fra Gottorp og ansattes 1826 ved Frederiks tyske kirke i Kbh. som medhjælper for sin senere svigerfar; 1819 var den tyske garnison henlagt til denne kirke, og der var et stort humanitært arbejde i gang med skole, opdragelsesanstalt og håndværkerundervisning. S. blev hurtigt en hovedfigur i den efter 1825 standende grundtvigske kirkekamp; han delte N. F. S.Grundtvigs syn at præstestillingen i statskirken var utålelig når staten tolererede rationalisternes teologiske kætterier og afvigelser fra ritualerne, og han sluttede sig til de forsamlinger J. C. Lindberg holdt i sit hjem; tendensen gik tydeligt i retning af frikirkedannelse – hvad dog Grundtvig advarede imod – og et i forsamlingerne næret håb om at få Grundtvig og S. til henholdsvis dansk og tysk frimenighedspræst knustes da regeringen 1832 i gav Grundtvig tilladelse til at holde aftensangsgudstjenester i Frederiks tyske kirke, men fandt at S. havde optrådt så separatistisk at det blev ham forbudt at holde de bibellæsninger "der kun ville fremme det hadske sindelag mod landets lærere og lede tilbage til tiderne med inkvisition og heksebål". S. fortsatte dog sit skolearbejde til han 1836 blev sognepræst i Husby (Angel) hvor han med betydelige resultater virkede som vækkelsesprædikant i grundtvigsk ånd, men da han – som næsten alle Kieler-studenter – under treårskrigen tog slesvigholstensk parti måtte han 1850 flygte for de danske tropper og blev afsat; efter 1864 gav det preussiske kirkestyre ham sognekaldet tilbage, men da var han nedbrudt af helbred og tog afsked 1866. 1832 udgav han til brug for den påtænkte frimenighed Geistliche Gesänge und Lieder.

Familie

Forældre: møller Marx (Marcus) Detlefsen S. og Ingeborg Cathrina Jenssen (ca. 1775–1864). Gift 21.9.1839 i Kbh. (Fred. ty.) med Elise Sophie Frederikke Gøricke, født 21.9.1806 i Paris, død 22.6.1870 i Flensborg, d. af præst ved den danske legation i Paris, senere ved Frederiks tyske k. i Kbh., Christian Georg Wilhelm G. (1762–1829) og Sophie Elisabeth Cappaun (1775–1846).

Ikonografi

Hentydning til S. på det satiriske litografi Tidsånden 1831. Litografi af O. Speckter, 1853.

Bibliografi

J. C. Lindberg i Nord. kirke-tid. IV, 1836 501–11 519–38. Kaj Baagø: Magister J. C. Lindberg, 1958. Samme: Vækkelse og kirkeliv i Kbh. og omegn, 1960 = Vækkelsernes frembrud i Danm. I. Asger Nyholm: Slesvigske gejstlige og slesvig-holstenismen indtil 1850, 1980.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig