Louis Meyer

Louis Meyer, 6.3.1843-12.9.1929, grosserer. Født i Kbh. (Mos.), død i Vedbæk, begravet i Kbh. (Mos. Vestre). M. fik sin købmandsmæssige uddannelse hos sine onkler Moritz og Moses Melchior og stiftede marts 1866 med H. L. Beckett, der også havde fået sin uddannelse i det Melchiorske hus, firmaet Beckett & M. med en kapital på 20000 rdl. Med dygtighed optoges først handelen med sukker, og nye baner betrådtes med importen af skotske fariner hvoraf forbruget navnlig i 70'erne tog et stærkt opsving. Allerede 1879 udtrådte H. L. Beckett af firmaet, og få år efter blev A. Abrahamson optaget som medindehaver indtil 1906 hvorefter M.s søn Ernst indtrådte som kompagnon. I hele dette tidsrum var M. dog den ubestridt dominerende. Efterhånden som den hjemlige sukkerindustri i 80erne tog et betydeligt opsving blev det nødvendigt for firmaet at optage andre artikler end sukker, og i særdeleshed blev kaffen i denne periode af betydning. Fra 1884 kom importen af kunstige gødningsstoffer, men denne del af forretningen gik allerede 1897 over til A/S Dansk svovlsyre- og superfosfatfabrik hvorefter firmaet søgte over i foderstofbranchen ved optagelsen af handelen med melasse og blod til fremstillingen af et melassefoderstof efter en særlig metode, og selv om denne metode ikke kom til at indfri de forventninger der oprindelig næredes til den var handelen med melasse og tørret blod stadig af betydning for firmaet. 1883 havde Beckett og M. desuden i forening med Moses Melchior købt Kbh.s hesteskofabrik som efter en del vanskelige år senere blev et usædvanlig værdifuldt aktiv for firmaet. 1902 overtog Beckett og M. Moses Melchiors andel i fabrikken som derpå omdannedes til et aktieselskab. Endelig optog firmaet omkring århundredskiftet handelen med sirup, cigarer og tobakker. I denne stadige variering af handelsartiklerne finder man utvivlsomt en for M. karakteristisk egenskab: han var først og fremmest "general merchant" som søgte at handle med de artikler hvori der var nyhed eller konjunkturer. Hans indsigt i handelsforhold blev derved meget alsidig hvad der også kom den stand han tilhørte til nytte da han 1910-18 var medlem af Grosserer-Societetets komite. I ganske særlig grad havde han her interesse for toldspørgsmål og var bl.a. 1910-22 medlem af toldrådet. Som købmand forstod M. at forene betydelig aktivitet og dristighed med rolig overvejelse og en vis nøgternhed. Om nogle af sine oplevelser udgav han 1916 en bog med titlen Bedstefaders Rejse til Amerika.

Familie

Forældre: grosserer Alfred Jacob M. (1806-80) og Sophie Melchior (1809-83, gift l. gang 1827 med overretsprokurator Meyer Abrahamson, 1798-1833). Gift 15.8.1867 i Kbh. (Mos.) med Thea Marie Johanne Friedländer, født 7.11.1845 i Kbh. (Mos.), død 21.1.1908 sst., d. af papirhandler Sally F. (1808-69) og Betzy Rosalie Bloch (1817-52). - Far til Ernst M. (1870-1945) og Vilhelm M. (1878-1935).

Udnævnelser

R. 1906. DM. 1916.

Ikonografi

Silhouet (Fr.borg). Medalje af S. Lindahl, 1892. Afbildet på P. S. Krøyers mal. Fra Kbh.s børs, 1895 (Børsen, Kbh.). Foto.

Bibliografi

J. Schovelin i De danske byerhverv. København I, 1904. Børsen 6.3.1913, 9.3.1916 og 14.9.1929. Sievert Gunst: L. M., 1943. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig