Lucas v. Bretton, Lucas Peter de Bretton, 31.5.1797-22.1.1880, baron, stiftamtmand. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Trin.), begravet i Helsingør. B. der blev student 1815 (privat dimitteret) og cand. jur. 1819 ansattes 1820 som auscultant i rentekammeret og blev 1834 surnummerær kæmmerer ved Øresunds toldkammer. 1841 blev han adjungeret stiftamtmand over Viborg stift og amtmand over Viborg amt, 1842 konstitueret og 1843 kgl. udnævnt i dette embede. 1858 stiftede han en hypotek-låneforening af landejendomsbesiddere i Nørrejylland hvis formand han så godt som hele tiden var indtil den efter få års forløb gik fallit. Foreningens hele fremfærd og navnlig ydelsen af et uforholdsmæssigt stort lån i B.s ejendom Stårupgård i Fjends herred blev stærkt fremdraget i dagspressen (bl.a. i "Fædrelandet" juni-juli 1860) og førte til nedsættelsen af en undersøgelseskommission. Skønt uredelighed ikke godtgjordes var B.s stilling dog kompromitteret hvorfor han 1864 søgte sin afsked der bevilgedes 1866. I efteråret 1864 rejste han med Christian IXs vidende men uden regeringens bemyndigelse til Kissingen hvor han ved samtaler med kong Wilhelm af Preussen søgte at indvirke på fredsforhandlingerne, men den danske regering måtte til sidst lade forstå i Berlin at B. ikke havde noget mandat dertil. – Han har forfattet fremstillinger af fattig-, skole- og vejvæsenet og udgivet flere pjecer, væsentlig af politisk indhold. 1866 udgav han anonymt Recherche sur l'origine de la ressemblance et de l'affinité d'un grand nombre de mots qui se retrouvent dansle Francais, le Danois, l'Islandais, l'Anglais. I'Allemand, le Latin, le Grec et le Sanscrit. – Kammerjunker 1820. Kammerherre 1842.

Familie

Forældre: plantageejer, baron Lucas Uytendale v. B. (1763–1823) og Elisabeth Sophie Bjørn (ca. 1772–1856). Gift 1. gang 30.7.1828 på Frbg. med Marie Sophie Hellesen, født 7.7.1799 i Kbh. (Nic), død 16.2.1835 i Helsingør, d. af kasserer ved den kgl. manufakturhandel, senere kommerceråd Frederik Christian H. (1754–1825, gift 1. gang 1786 med Cathrine Sophie Reich, 1755–97) og Christiane Mariane Lycke (ca. 1770–1827). Gift 2. gang 16.7.1836 med Gertrud Elisabeth Lillienskiold, født 8.8.1808 i Christianssted på St. Croix, død 20.11.1890 i Kbh. (Jac), d. af regeringsråd, kammerjunker, senere kammerherre Hans Christopher L. (1762–1837, gift 1. gang 1791 med Anna Sophia Kohl, f. Pelt, 1768–93, enke efter kaptajn Carl Adolph K., 1754–91) og Maria Alette Moth (1778–1821).

Udnævnelser

R. 1847. DM. 1861.

Ikonografi

Mal. af Alette v. Bretton, ungdomsbill., og af Otto Bache(?) ca. 1860.

Bibliografi

L. P. de B.: Beskyldningerne i rigsdagen mod baron de B., belyst ved aktstykker, 1867.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig