Ludvig Brockenhuus-Schack

Ludvig Brockenhuus-Schack, Ludvig Frederik Henrik Brockenhuus-Schack, 11.8.1825-13.10.1906, greve, amtmand. Født på Giesegård, død på Spanager, begravet i Svendborg. B.-S. der blev student 1845 fra Sorø og 1851 cand. jur., tog 1852 den slesvigske juridiske eksamen i Flensborg, konstitueredes s.å. som herredsfoged i Husby og Ny herreder, blev 1853 herredsfoged i Eckernførde herred, var tillige 1856–59 konstitueret borgmester i Eckernførde og blev 1860 amtmand over Tønder og Løgumkloster amter. I marts 1864 fordreves han af preusserne og var derefter uden egentlig virksomhed, indtil han 1867 udnævntes til amtmand over Svendborg amt, hvilket embede han varetog til 1905. B.-S. nød usædvanlig anseelse og hengivenhed overalt på grund af sine personlige egenskaber; han var ens over for høje og lave, lededes i alt af retfærdighedsfølelse og medfølelse og var til det yderste pligtopfyldende, kunne derfor til alle tider og til alle sider stå hævet over snævrere parti- og standshensyn. Ikke mindst agtede det grundtvigske Sydfyn ham for hans indsats for højskolerne under provisorierne. Han helligede sig i særlig grad det amtskommunale hvis selvstyrelse han fremmede, og hvis sager han kendte indtil de mindste enkeltheder, ligesom han ledede amtsrådsmøderne på mønsterværdig måde ved sin enestående evne til at forlige modstående interesser. Han havde en stor del tillidshverv; således var han formand for repræsentantskabet i Svendborg bank fra dens stiftelse 1872 til sin død og i en lang årrække formand for repræsentantskabet i Det sydfynske jernbaneselskab og formand i Svendborg amts landøkonomiske selskab. Efter et par gange at være opstillet som højres kandidat i Svendborg var han 1887–92 folketingsmand for Ærøkredsen. -1901 udnævntes han til æresborger i Svendborg, og 1904 nød han den enestående hæder at se sin bronzestatue afsløret foran byens rådhus, rejst ved bidrag fra alle amtets kommuner i anledning af hans 50 års embedsjubilæum. – Kammerherre 1866. Gehejmekonferensråd 1906.

Familie

Forældre: hofjægermester Henrik Adolph greve B.-S. til stamhuset Giesegård (1794–1847) og Margrethe von der Maase (1802–36). Gift 4.7.1854 i Bregentved kapel med komtesse Julie Georgine Sophie Moltke, født 4.5.1830 i Kbh. (Garn.), død 24.12.1889 sst., begr. i Svendborg, d. af lensgreve Adam Wilhelm M. (1785–1864) og komtesse Marie Elisabeth Knuth (1791–1851).

Udnævnelser

R. 1856. DM. 1867. K.2 1878. K.1 1885. S.K. 1900.

Ikonografi

Mal. af A. Schiøtt, 1866 (Giesegård). Mal. af H. C. Jensen, 1883 (rådhuset, Svendborg). Træsnit 1888 efter foto. Buste af R. Andersen, 1903 (Giesegård). Foto. Statue af Rasmus Andersen, 1904 (Svendborg).

Bibliografi

Danm.s adels årbog XIV, 1897 102. Hans R. Egebjerg i Dansk t., 1905 606–15. III.tid. 12.3.1905 og 21.10.1906. J. P. Kristensen-Randers i Svendborg amt, årsskr. for 1908 7–30.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig