Ludvig Moltke - amtmand

Ludvig Moltke, Ehrenreich Christopher Ludvig Moltke, 18.6.1790-10.8.1864, amtmand, diplomat. Født i Roskilde, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). M. blev 1809 student fra Kiel og 1814 cand.jur. fra Kbh.s univ. Han ansattes kort efter i det udenrigske departement, blev 1816 legationssekretær i Stockholm og 1816-19 i Berlin. 1819 forlod han udenrigstjenesten for at blive stiftamtmand på Island hvor han vandt anerkendelse som en retfærdig, omgængelig og dygtig embedsmand. 1823 blev han amtmand i Præstø og 1824 stiftamtmand i Ålborg. 1828 opfordrede Frederik VI ham til at overtage posten som hofmarskal hos det nygifte par prins Frederik (VII) og prinsesse Wilhelmine. Denne stilling varetog han dog kun i fire år, da han 1832 bad sig fritaget fordi han ikke formåede at øve indflydelse på prinsen og ændre de uheldige forhold ved det unge hof der skyldtes det stadig mere ulykkelige ægteskab mellem prinsen og prinsessen. 1832 blev han gesandt i Stockholm og 1846 i Paris. Marts 1848 skal han efter Fr. VII's ønske have været på tale som udenrigminister. M. forblev dog i Paris endnu otte år indtil udenrigsminister L. N. Scheele i juli 1856 indstillede ham til afsked i nåde og med pension. M. var overbevist om at afskedigelsen skyldtes at han ikke med tilstrækkelig kraft havde støttet planen om Frederik VIIs og grevinde Danners besøg ved det franske hof. J. P. Trap har dog anført andre årsager. Da M. på dette tidspunkt var 66 år gammel og langt den ældste danske gesandt ved stormagtshofferne skyldtes afskedigelsen, der fandt sted efter Krimkrigens arbejdspres, snarere ønsket om at få en yngre gesandt på den vigtige post. Efter afskeden tog M. fast ophold i Kiel men fra 1863 i Kbh. – M. var en diplomat af den gamle skole, pligtopfyldende og samvittighedsfuld men ikke særlig betydelig. – Hofjunker 1811. Kammerjunker 1814. Kammerherre 1824. Gehejmekonferensråd 1847.

Familie

Forældre: overpræsident, lensgreve Werner Jasper Andreas M. (1755-1835, gift 2. gang 1798 med Johanne Caspare Rosenørn, 1767-1829) og Ida Elisabeth Lutken (1763-97). Gift 23.4.1819 med Reinholdine Frederikke Vilhelmine Bardenfleth, født 18.4.1800 i Kbh. (Holmens), død 14. 8.1890 på Vallø, d. af kontreadmiral Johan Frederik B. (1772-1833) og Augusta Vilhelmine Hellfried (1775-1861).

Udnævnelser

R. 1826. DM. 1828. K. 1834. S.K. 1840.

Ikonografi

Mal. formentlig af H.Olrik, 1861. Foto.

Bibliografi

N. Neergaard: Under junigrundloven I, 1892 (reproudg. 1973) 928-32. Fredrik Bajer i Hist. t. 7.r.III, 1900-02 99-117. Gehejmerådinde Andræs politiske dagbøger II, 1916 206-11. Jon Helgason i Islandsk årbog VI, 1933 49f. H. J. H. Glædemark i Danske i Paris, red. Fr. v. Jessen II, I, 1938. Erik Møller: Helstatens fald I, 1958 (reproudg. 1974). J. P. Trap: Fra fire kongers tid I–III, 1966-67. Den danske udenrigstjeneste 1770-1970 I, 1970. Emanuel Halicz: Danish neutrality during the Crimean war, 1977. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig