Ludvig Pouch

Ludvig Pouch, 14.10.1620-18.4.1681, læge. Født i Ribe, død sst., begravet sst. P. dimitteredes 1638 fra gymnasiet i Hamburg til Kbh.s univ., tog 1640 baccalaureus-graden, hvorefter han i syv år var på studierejse til Tyskland, Nederlandene, Frankrig og Italien. 1649 blev han provincialmedicus i Ribe, hvormed fulgte hvervet som domkapitlets notar, og indtog en anselig position i byen; med sin første hustru fik han gården Tårnborg eller Blågård, den senere bispegård, og samlede sig her et godt bibliotek og kunstkammer. 1660 deltog han som en af domkapitlets repræsentanter i rigsdagen i Kbh. hans samlinger og optegnelser herfra (Det kgl. bibl., ny kgl. samling, 649, fol.) er en vigtig kilde til statsomvæltningens historie. I Kungl. bibl. i Stockholm findes med hans hånd en samling af 1760 danske ordsprog fra 1661-62 (udgives i Danmarks gamle ordsprog III, 1984). (Den danske ordsprogssamling "Problemata et proverbia moralia", tr. 1611 er anonym men tilskrives en ældre person af navnet Ludvig Pouch).

Familie

Forældre: rådmand, apoteker Johan P. (1583-1659, gift 1. gang med Anna Hansdatter Sperling, 1589-1618) og Margrethe Lydiksdatter (1593-1646). Gift 1. gang 10.5.1650 med Dorothea Vedel, født ca. 1620 i Ribe, død 17.1.1673 sst. (gift 1. gang 1638 med rektor i Ribe Anders Pedersen Romdrup, 1605-49), d. af sognepræst ved Ribe domk. Søren Andersen V. (1587-1653) og Susanne Pedersdatter (1587-1674). Gift 2. gang 10.5.1674 med Elisabeth Kragelund, født 28.3.1652 i Ribe, død 5.1.1733 sst. (gift 2. gang med stadsfysicus i Ribe Bernhard Omeis, 1642-94), d. af biskop Peder Jensen K. (1602-81) og Lene Thomasdatter (1613-97).

Ikonografi

Epitafiemal. (Ribe domk.), træsnit derefter af F. Hendriksen, 1884.

Bibliografi

Nye saml. til den da. hist., udg. R. Nyerup og P. F. Suhm II, 3-4, 1793 115-29 131. V. Ingerslev: Danm.s læger og lægevæsen I, 1873 541f. J. Kinch: Ribe bys hist. II, 1884. J. A. Fridericia i Hist.t. 5.r.VI, 1886-87 767f 812f. Kn. Fabricius: Kongeloven, 1920 (reproudg. 1971). Hugo Matthiessen m.fl.: Ribe bys hist., 1929. H. Grüner Nielsen i Danske studier XXVIII, 1931 102f og XXIX, 1932 88-90. C. O. Bøggild-Andersen: Statsomvæltningen i 1660, 1936. Carl-Johan Bryld: Hans Svane og gejstligheden, 1974 (især) 69-90 103-08 142. Danmarks gamle ordsprog V, 1981 285-88; IV, 1983.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig