Luis Bramsen

Luis Bramsen, Ludvig Ernst Bramsen, 30.4.1819-2.7.1886, forsikringspioner. Født i Kbh. (Petri), død sst. (Frue), begravet sst. (Holmens). Tidligt faderløs anbragtes B. allerede inden sin konfirmation i handelslære. 21 år gammel rejste han til Cuba hvor han under et 14 måneders ophold begyndte en import af havannacigarer til Danmark. Denne forretning fortsatte han i en årrække, først fra New York hvor han efter Cuba-opholdet havde bopæl i et par år senere i Kbh. efter at han 1844 var vendt tilbage hertil. Gennem sit familieskab med Michael Drewsen, Strandmøllen, fik B. ved sin hjemkomst overdraget eneforhandling i Kbh. for papir fra firmaet Drewsen & sønner, datidens store papirproducenter; 1848 indgik han et interessentskab med sin ungdomsven Sigvard Blom, og sammen drev de den indbringende papir- og cigarhandel. Det skyldes nærmest et tilfældet at firmaet B. & Blom 1854 kom til at overtage et agentur for det engelske brandforsikringsselskab Northern, men det blev af stor betydning for B. og dansk brandforsikring. Denne blev efterhånden hans alt overvejende interesse som i det sidste afsnit af hans liv lagde beslag på hele hans arbejdskraft. Forretningsmæssigt indstillet som han var så han klart manglerne ved den daværende bureaukratiske ledelse af vort brandforsikringsvæsen, og han arbejdede energisk for gennemførelsen af reformer og særlig for ophævelsen af bestående forsikringsmonopoler. Efter at firmaet B. & Blom var opløst 1862 og det monopol som Det Kjøbenhavnske Brandassurancecompagni for Varer og Effekter havde besiddet ved Frederik VII's død 1863 var bortfaldet stiftede B. 1864 det første moderne danske løsøreforsikringsaktieselskab, Nye Danske Brandforsikringsselskab (senere Nye Danske af 1864, fra 1973 Nye danske Lloyd) hvis direktør han blev og var til sin død, og som det lykkedes ham at få arbejdet frem til en efter forholdene smuk position. – B. der 1846 havde løst borgerskab som grosserer var 1859 blevet sardinsk og 1861 italiensk konsul, men allerede dec. s.å. søgte han sin afsked og fik den samtidig med at han udnævntes til Consul honoraire.

Familie

Forældre: revisor i det slesvig-holsten-lauenburgske brandforsikringskontor, kommerceråd, senere justitsråd Ludewig Ernst B. (1777–1828) og Marie Cathrine Beutner (1776–1863, gift 1. gang med materialforvalter ved Nyholm Wilhelm Herrested, 1764–1800). Gift 29.10.1843 i St. Louis med Marie Camilla Christine Lassen, født 4.11.1820 i Kbh. (Garn.), død 22.5.1879 i Paris, d. af auditør, senere overauditør Niels Frederik L. (1793–1865) og Christine Giede (1799–1846). – Far til Alfred B. og Ludvig B.

Ikonografi

Mal. af Just Holm, 1852. Litografi af I. W. Tegner, 1881. Buste af Hj. Kleis', udst. 1915 (Nye danske Lloyd). Foto.

Bibliografi

En københavnsk købmands ungdomshistorie. Optegnelser af L. B., 1917 (fot. optr. 1970)= Memoirer og breve XXVI, udg. Jul. Clausen og P. F. Rist. Af L.B.s optegnelser. Erhvervshist. årbog, 1951 7–36, 1952 43–61. – Johs. Dalhoff: Aktieselskabet Nye danske brandforsikringsselskab 1864–1914, 1914. Bo Bramsen: L.B. En københavnsk forsikringspioner, 1964.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig