M.L. Mortensen

M.L. Mortensen, Morten Larsen Mortensen, 25.2.1881-3.12.1911, botaniker. Født i Båring, død i Lyngby, begravet sst. M. tog almindelig forberedelseseksamen i Kerteminde 1896 og blev derefter medhjælper ved Lyngby forsøgsstation, hvis leder, statskonsulent K. Hansen, snart fik øje for hans usædvanlige begavelse og entusiasme for forsøgsarbejdet og for botanikkens anvendelse i landbrugets tjeneste, og han gav ham flere specielle opgaver i varietetsforsøg, forædlingsarbejde o.l.; også E. Rostrup og F. Kølpin Ravn anvendte ham som medhjælper ved deres plantepatologiske forsøg. Samtidig hermed forberedte M. sig til studentereksamen som han tog 1900, og derpå studerede han både naturhistorie med botanik som hovedfag ved universitetet og landbrugsvidenskab ved landbohøjskolen. Han blev landbrugskandidat 1904 og mag.scient. i naturhistorie 1906 hvorefter han straks blev assistent ved stationen i Lyngby. 1907 blev han assistent, senere konsulent ved De samvirkende danske landboforeningers forsøgsvirksomhed. Ved studierejser i Skandinavien og Holland og ved et studieophold i Halle søgte han videre uddannelse, og alle ventede sig meget af den unge, initiativrige landbrugsbotanikers fremtid, men sukkersyge medførte hans tidlige død. – M. efterlod sig en betydelig litterær produktion der foruden nogle mindre betydende småarbejder om danske planter og dansk floristik mest består af artikler i landbrugspressen og leksika. Hans vigtigste skrifter er hans bearbejdelser af flere års forsøg med bælgsæd (Tidsskr. for Landbrugets Planteavl XV, 1908), med sorter af toradet og seksradet byg og havre (tre afhandlinger sst. XVI, 1909) og sammen med K. Hansen med rugsorter (sst. XIX, 1912). Sammen med Hansen skrev han 1910 Beretning om Forsøg og Undersøgelser i Græsmarker 1905-1909. Han arbejdede for en forbedret teknik ved markforsøg og kritiserede skarpt de forældede metoder der anvendtes af landboforeningerne. Hans kritik vakte opsigt og har bidraget sit til senere forbedringer. Han efterlod sig et stort materiale om sine forsøg over plantesygdomme især hos kornsorterne hvorom han kun fik publiceret en enkelt større afhandling Om Sygdomme hos Kornarterne, foraarsagede ved Fusarium-Angreb (Fusarioser) (Tidsskr. for Planteavl XVIII, 1911).

Familie

Forældre: friskolelærer, sidst i Langtved, Peder M. (1848-1933) og Anna Kathrine Marie Margrethe Asmussen (1854-1932). Gift 27.4.1907 i Århus med Christine Margrethe Andersen, født 27.6. 1886 i Århus, død 31.1.1923 i Fredericia (gift 2. gang 1920 med gårdejer i Tolstrup ved Fredericia Søren Hansen Kring, født 1887), d. af snedker Jens Michael A. (1856-1919) og Nicoline Jensen (1850-1932).

Bibliografi

Carl Christensen: Den danske botaniske lit. 1880-1911, 1913 227-30 og 1912-39, 1940 105 (bibliografi). – F. Kølpin Ravn i Ugeskr. for landmænd LVII, 1911 725f. Samme i Botanisk t. XXXIII, 1912-14 89-91. Carl Christensen: Den danske botaniks hist. I, 1924-26 856f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig