M.N. Schmidth

M.N. Schmidth, Michael Nielsen Schmidth, 8.5.1801-4.1.1840, præst, forfatter. Født i Elling ved Frederikshavn, død i Ølsted ved Horsens, begravet sst. S. kom tidligt til Kbh. til farbroderen, kgl. hofsadelmager Axel Schmidth, hos hvem han blev som en søn i huset, sattes 1817 i Borgerdydskolen på Christianshavn, hvorfra han dimitteredes 1820; han tog 1827 teologisk embedseksamen, disputerede 1828 for magistergraden (De sacrifiais religionis Indo-Brahmanicæ) og blev 1832 præst i Borbjerg, 1837 forflyttet til Ølsted. Som student udsendte han digtsamlingen Himeros, 1822 og en sentimental idyl Vilhelm og Fanny (otte sange i heksametervers); desuden fremkom digte i forskellige tidsskrifter og dagblade, senere en samling Bibelske Sange til Kirkeaarets Søn- og Festdage, 1839 (med en fortale af professor F. C. Sibbern) fra hvilken samling nogle salmer optoges i Psalmebog for Kirke og Huus-Andagt (1856), bl.a. Et Aar er rundet i Fortids Afgrund ned og Det er saa svært, det ene Punkt: Forlad de onde Veiel

S.s ungdommelige digtsamling Himeros er hovedmålet for spotten i den mod tidens epigondigtning rettede travesti "Smørialis's Digtervandringer eller Glæder og Lidelser. Fortalte af ham selv i Breve til en Ven. Udgivet med oplysende Anmærkninger af Wilhelm Blumau" (1823). Denne pjece, hvis udgiver-pseudonym peger hen på den for sin Vergil-travesti kendte tysk-østrigske forfatter Aloys Blumauer, er (som påvist i Johs. Brøndum-Nielsens Poul Møller Studier, 1940) forfattet på Bakkehuset, forsommeren 1823, af Poul Martin Møller og A. E. Boye og har for eftertiden værd som en tidligere ukendt del af Møllers forfatterskab, kronologisk og organisk udgørende et mellemled mellem hans påbegyndte roman og hans ufuldendte novelle En dansk Students Eventyr. – S.s tilknytning til Bakkehus-kredsen gav sig udtryk i et kønt mindedigt (Atter en Cypres i Laurbærlunden) som han skrev ved K. L. Rahbeks død 1830 (optaget i J. L. Beekens "Mindekrands" 1830).

Familie

Forældre: skomager, senere toldbetjent i Viborg Niels Michelsen S. (1776–1829) og Trine Marie Christensdatter. Gift 20.10.1832 med Ernestine Marie Catharine Sophie de Hofman, født 5.6.1802 i Maribo, død 28.4.1853 i Kbh. (Frue), d. af konsumtionskasserer Christian Georg de H. (1769–1829) og Johanne Corvina Helena Catharina Sadolin (1763–1836, gift 1. gang 1787 med sognepræst i Nautrup, senere i Åle Jacob Danæus, 1738–93, gift 1. gang 1781 med Vita Langballe, 1749–82, gift 2. gang 1784 med Cathrine Johanne Knackergaard, ca. 1763–86).

Bibliografi

Selvbiografi i Solennia acad. i anledn. af formælingsfesten 1826 42–44. – Johs. Brøndum-Nielsen: Poul Møller studier, 1940.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig