M. C. Harding

M. C. Harding, Marius Christian Harding, 29.10.1865-15.7.1928, kemiker, inspektør. Født i Ærøskøbing, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). H. tog lærereksamen fra Skaarup seminarium 1885 og efter et år som huslærer bestod han 1887 adgangseksamen til Den polytekniske læreanstalt. 1892 blev han cand. polyt. (fabrikingeniør). 1891 vandt han universitetets guldmedalje i kemi for en prisafhandling om bestemmelsen af molekylernes relative vægt, mens den ældre kollega Julius Petersen (1865–1931) for samme opgave fik accessit. Efter eksamen var H. nogle måneder hjælpeassistent ved læreanstaltens kemiske laboratorium og derpå assistent hos Julius Thomsen ved universitetets kemiske laboratorium. Han øvede i de ti år her ingen videnskabelig indsats da han, efter eget udsagn, af økonomiske grunde måtte manuducere (især medicinere) i kemi. Desuden fandt han det "akavet at være Lærer for Akademikere uden selv at være akademisk Borger". Han tog derfor artium ved universitetet 1899 og s.å. filosofikum. – Imidlertid blev hans livsbane helt ændret da han 1902 blandt 45 ansøgere blev valgt til inspektør for Den polytekniske læreanstalt, et hverv han røgtede på enestående måde til sin død. – H. var desuden kasserer for Polyteknisk understøttelsesforening fra 1903 og medlem af bestyrelsen for G. A. Hagemanns kollegium ved hvis oprettelse han havde været virksom, fra 1908. Han var sekretær og kasserer for Selskabet for naturlærens udbredelse fra 1908, sekretær i Danmarks naturvidenskabelige samfund fra dets stiftelse 1911 og generalsekretær for det nordiske H. C. Ørstedmøde 1920. Endvidere sekretær for De Massmannske søndagsskoler fra 1902 og for overbestyrelsen for Finsens medicinske lysinstitut fra 1906. Jævnsides med dette fik H. også tid til et efterhånden ret omfattende forfatterskab med emner fra den danske naturvidenskabs historie, og han interesserede sig især for H. C. Ørsted. Her kan foruden adskillige tidsskriftartikler og småskrifter nævnes en biografi G. A. Hagemann, 1916 (ny udg. 1942), Correspondance de H. C. Ørsted avec divers savants, 1920 og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, 1924 (i anledning af 100 års jubilæet). Med henblik på Den polytekniske læreanstalts 100 års jubilæum 1929 skrev han på en bog om læreanstaltens historie, og ved sin død efterlod han sig et stort manuskript skrevet med en stenografiskrift som desværre ingen kunne tyde, så hele det store og utvivlsomt værdifulde arbejde var spildt, og J. T. Lundbye måtte begynde forfra. Det kan også nævnes at H. ikke sjældent holdt foredrag om de emner der interesserede ham, således i Selskabet for naturlærens udbredelse og også, især i de yngre år, for sine bysbørn i Ærøskøbing.

Familie

Forældre: bagermester Nicolai Henrik H. (1833–1910) og Cecilie Marie Brink (1832–1914). -7.4.1893 på Frbg. med Meta Oline Sophie Jessen, født 24.10.1864 i Nordborg, død 18.3.1929 i Kbh., d. af urmager Johan J. (1823–67) og Anna Dorothea Winther (1823–91).

Udnævnelser

R. 1913. DM. 1920.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Stig Veibel: Kemien i Danm. II, 1943 185. – Selvbiografi i Studenterne fra 1899, udg. C. Krarup, 1924 233f. – H. I. Hannover i Ingeniøren, 1925 525f. P. O. Pedersen sst. 1928 377f. Chr. Winther i Kemisk månedsbl. s.å. 73. J. T. Lundbye: Den polytekn. læreanstalt 1829–1929, 1929 468–71. – Papirer i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig