M. Therkildsen

M. Therkildsen, Hans Michael Therkildsen, 3.11.1850-4.6.1925, maler. Født i Lystrup ved Horsens, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). Efter at have lært at tegne på den tekniske skole i Horsens, gennemgik T. kunstakademiet i Kbh. fra okt. 1868 til han fik afgang marts 1874, og modtog en tid privat vejledning af Constantin Hansen. På Charlottenborgudstillingen debuterede han 1875 med Et Bondehus der 1876–78 efterfulgtes af forskellige folkelivsbilleder; 1877 vandt han Neuhausens præmie med En Bissekræmmer søger at handle med en Bondekone, og 1879 vakte han ikke ringe opmærksomhed med genremaleriet Tre Piger der tillige med to andre af hans arbejder blev købt af Kunstforeningen. I de følgende år udstillede T. flere værdifulde genrebilleder som En Husmandskone, der har Besøg af sin Naboerske og Et Ordskifte i Mejeriet, men kastede sig dog med stedse voksende forkærlighed over skildringen af dyrenes liv idet han tillige udviklede sig til en meget dygtig landskabs-kunstner; til hans betydeligste arbejder hører adskillige af dem hvori mennesker og dyr vises i forhold ti i hinanden i fri luft, således det flere gange reproducerede En ung Pige, som giver en Hest Brød 1880.

Sidstnævnte år begav T. sig ud på sin første større rejse og opholdt sig en tid i Paris hvor han modtog ikke ringe påvirkning af den nyere franske kunst. Han, der allerede tidligere havde lagt afgjorte koloristiske anlæg for dagen, udviklede der i væsentlig grad sin sans for malerisk helhed; hans foredrag blev livfuldere og bredere, og i formen vandt hans billeder efter opholdet i Frankrig betydeligt i retning af fylde og glans. 1882, 1884 og følgede år var T. atter i udlandet, sidste gang i Frankrig og Italien med stipendium fra akademiet; 1887 tilkendtes udstillingsmedaljen (Thorvaldsens medalje) ham for det store Køerne vandes (museet i Odense), og s.å. blev for første gang et billede af ham – Kaade Heste- erhvervet til Statens samling der foruden dette ejer ni af hans arbejder (nogle dog nu deponerede i provinsmuseer eller offentlige institutioner, således det populære En Ko løs, 1891). Som særlig betydelige kan nævnes det store Paa Brakmarken, 1883, Heste i Dyrehaven, 1884 og En Hyrdedreng med sin Hjord, 1901 (museet i Maribo). Navnlig de to sidste er karakteristiske prøver på T.s produktion og viser ham som en såvel i henseende til formgivning som til malerisk teknik fuldt udviklet kunstner der komponerer sikkert og smukt og ejer en ikke almindelig evne til at samle figurer og landskab til fælles harmonisk virkning. Også i udlandet har T.s arbejder vundet anerkendelse, ikke mindst på verdensudstillingen i Paris 1889 hvor han hædredes med en sølvmedalje. I sine seneste år fjernede han sig noget fra den strenge naturalistiske redegørelse og hengav sig til et friere malerisk foredrag. -Foreningen for national kunst holdt udstillinger af T.s arbejder på Charlottenborg 1912 og jan.-febr. 1936. Foruden på kunstmuseet er han repræsenteret i den Hirschsprungske samling og museerne i Ålborg, Århus, Randers, Ribe, Vejle, Odense og Maribo. Han var medlem af akademirådet 1893–97.

Familie

Forældre: gårdejer Therkild Nielsen (1804–83) og Karen Henriksdatter (1807–74). Ugift.

Udnævnelser

R. 1916.

Ikonografi

Selvportr. 1875. Afbildet på P. S. Krøyers tegn. af kunstnernes modelskole, 1882. Træsnit af H. P. Hansen, 1884. Mal. af J. J. Jensen Egebjerg, 1885. Afbildet på Krøyers mal. Musik i atelieret, 1886 (Nasjonalgalleriet, Oslo), gentagelse 1887 (Hirschsprung). Mal. af M. Ancher, 1890 (Skagens mus.). Selvportr. 1904 og 1909 m.fl. (bl.a. Kbh.s bymus.). Foto.

Bibliografi

Sig. Müller: Nyere da. malerkunst, 1884. Gustav Bauditz i Dansk kunst, 1916 nr. 10. Rikard Magnussen i Samleren II, 1925 115. Viggo Johansen i Berl. tid. 5.6.1925. Th. Faaborg i Nationaltid. s.d. Katalog over auktion efter T., Charlottenborg 1925. Sig. Schultz i Danske i Paris, red. Fr. v. Jessen II, 1938 478–80. Ad. Andersen i Vejle amts folkebl. 2.11.1950. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig