M. Voigt

M. Voigt, Marcus Friederich Voigt, 19.10.1757-20.9.1815, gartner, slotsforvalter. Født på Frbg, død sst., begravet sst. V. fik sin gartneruddannelse i Charlottenlund slotshave og fik derefter af kongen bevilget rejsepenge til studieophold i tre år i England og fire år i Holland. 1786 blev han udnævnt til slotsforvalter ved Frbg. slot efter sin svoger Chr. Fr. Schmidt, et embede som V.s far og farfar tidligere havde beklædt. Skønt han ikke var ansat som gartner var han dog medvirkende ved Søndermarkens omlægning fra "fransk" til "engelsk, landskabelig stil" efter principper som han under sit ophold i England var blevet stærkt grebet af. På en tilsvarende omlægning af Frbg.have havde han betydelig indflydelse som medlem af den kommission der skulle udarbejde projektet. Her arbejdede han sammen med Frbg.haves slotsgartner Peter Petersen som dog ikke var V.s underordnede. Siden har man diskuteret hvem af disse der har "æren" forødelæggelsen af de fornemme franske anlæg til fordel for de engelske, landskabelige former. I Frederiksbergdigtet (1817) bliver V. dog hyldet af Adam Oehlenschläger som den skabende kraft, og haveinspektør Rudolph Rothe omtaler ham som "den, der omdannede Frederiksberg have og Søndermarken fra anlæg i den stiveste franske havestil til landskabelige haver".

Den landskabelige interesse viste sig også i et forslag som han i samarbejde med lægen Jens Bang udarbejdede til omlægning af Assistens kirkegård i København efter de samme landskabelige principper, men projektet blev aldrig udført. V. var medlem af Det kgl. landhusholdningsselskabs agerdyrkningskommission, af tiendekommissionen og af kommissionen ang. erstatning ved gadernes udvidelse.

Familie

Forældre: gartner og slotsforvalter Nicolai V. (1706-74) og Kirsten Müller (1731-95). Gift 16.5.1788 i Gentofte med Ellen Catrine Høegh, døbt 5.10.1770 i Ansager, død 30.6.1831 på Frbg., d. af sognepræst, sidst i Gentofte, Hans Jørgen Christian H. (1738-1805) og Dorothea Cathrine Nyeland (1741-1807).

Bibliografi

Adam Oehlenschläger: Poetiske skr. XX, 1860 163-205. H. Weitemeyer i Hist. medd. om Kbh. I, 1907-08 65 68 73f 84f. Johs. Tholle sst. 2.r.IV, 1929-30 348-55. Nic. Hansen: Mindeord om M. F. V., 1909 (heri stamtvl.). Johs. Tholle i Gartnertid. XLIX, 1933 101. K. M. Hove sst. LVI, 1940 407f. Danske gartnerivirksomheder, red. Johs. Tholle II, 1935 920-22. Samme i Pers. hist. t. 11.r.III, 1942 73f 75 124 133 139. Samme i Frbg. gennem tiderne VI, 1956 143-48.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig