Mads Pedersen Farstrup

Mads Pedersen Farstrup, 1609-18.4.1684, præst. Født i Farstrup, Viborg amt, død i Ulbjerg, begravet i kirken sst. F. blev student fra Sorø 1629. 1631 var han tre måneder amanuensis hos professor Steffen Hansen Stephanius i Sorø hvorpå han tog teologisk attestats ved akademiet sst. 1632 blev han kapellan ved domkirken i Viborg, 1634 sognepræst i Ulbjerg og Lynderup hvor han forblev i 50 år indtil sin død. 1678 blev han valgt til herredsprovst, men modtog på grund af alder ikke embedet. Om de svære livsvilkår under krige og besættelse har han givet underretning i en række optegnelser der siden fortsattes af præsten i Vester- og Østerbølle Laurids Axelsen. Disse optegnelser har betydelig lokal- og personalhistorisk værdi og tjente siden som kilde for St. St. Blicher. – Trods tidernes tryk synes F. at have været en ret velstående mand.

Familie

Forældre: sognepræst Peder Svendsen (død 1635). Gift l. gang med Karen Madsdatter, død 9.7.1665 (gift l. gang med sognepræst i Ulbjerg Niels Mortensen, død 1634). Gift 2. gang 9.6.1667 med Anna Mogensdatter, født 20.5.1644 i Sundstrup, Rinds hrd., død 27.3.1714 i Vesterbølle præstegård (gift 2. gang 1685 med sognepræst i Vesterbølle, mag. Laurids Axelsen, ca. 1657-1717), d. af ridefoged ved Eskær i Salling og Lynderupgård Mogens Christoffersen og Mette Ibsdatter.

Bibliografi

Hist. saml. og studier, udg. H. F. Rørdam I, 1891 264-66. – Dagbog fra det 16., 17. og 18. årh. af Mads Pedersen Farstrup og Laur. Axelsen, udg. I. Becher, 1813 især 5-10 94. Carl Christiansen i Saml. til jydsk hist. og top. 4. r. V, 1925-27.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig