Mads Pedersen Rostoch

Mads Pedersen Rostoch, 1.1.1655-24.2.1713, præst. Født i Ribe, død i Middelfart, begravet sst. I stedet for at blive ved faderens læst kom R. i latinskolen i Ribe, nød friplads som kostgænger i byens hospital (sortebrødreklostret) og blev 1672 student. Efter at have afsluttet sine universitetsstudier virkede han flere steder som huslærer før han 1677 blev hører i Odense katedralskole. N.å. blev han personel kapellan hos den residerende kapellan ved Skt. Knuds kirke i Odense (ordineret 1679) og 1693 selv residerende kapellan til han 1704 fik embedet som sognepræst i Middelfart og Kauslunde. R. var vel anskreven i samtidens gejstlige kredse, stod bl.a. i forbindelse med biskop Jens Bircherod i Ålborg og med digteren og skolemanden Elias Naur, men var vistnok især knyttet til sin egen biskop, Thomas Kingo hvis skriftefader han var. – R. blev bekendt som forfatter af luthersk-ortodokse andagtsskrifter med vid udbredelse; 1699 kom således hans Catechismus over Evangelierne (ɔ: En liden og eenfoldig Huus- og Reyse-Postill), oprindelig udarbejdet til brug for hans egen familie og husfolk men besørget i trykken af en ven uden R.s vidende. Bogens form er bemærkelsesværdig ved på kateketisk vis at gennemgå hvert søndagsevangelium i spørgsmål og svar. Læremæssigt ligger indholdet på linie med hans lærebog i værdig beredelse til nadveren, Guds Børns christelige Bord-Skick ved hans Bord, 1689, senere i 4 opl., og hans lille katekismeforklaring, Dend eenfoldige Børne-Lærdoms usvigelige Melk for Eenfoldige Børne-Christne, gandske slet og ret anrettet, 1694, siden i 10 opl. der var i yndest langt op i 1700-tallet. I håndskrift efterlod han sig fra sin tid i Odense (afsl. ca. 1690) en rimet beskrivelse af Ribe med spredte selvbiografiske træk og megen byhistorie. Digtet er trods sin ubehjælpsomhed levende i tonen, af og til rentud vittigt, og hele vejen gennemstrømmet af en stærk begejstring for fødebyen og barneårene der.

Familie

Forældre: skomager Peder Jensen og N. N. Gift 5.5.1680 i Odense med Anna Margrethe Vingaard, død 1743, d. af sognepræst i Flødstrup og Ullerslev Hans Nielsen V. (død 1680) og Karen Olufsdatter.

Ikonografi

Et mal. af R. tilhørte "Danske selskab".

Bibliografi

J. C. Bloch: Den fyenske gejstligheds hist. I,3, 1789 724–27. A. C. L. Heiberg: Thomas Kingo, 1852 220 228. A. K. Damgaard i Kirkehist. saml. 4.r.I, 1889–91 246f. Jens Bircherod i Pers. hist. t. 3.r.III, 1894 194 197f 200; IV, 1895 83 87; 9.r.I, 1928 125 128 tft. sst. 192). Bj. Kornerup: Ribe katedralskoles hist. II, 1952. Mogens Bencard i M. P. R.: Dend gamle og navnkundig kiøb-stæd Ribe, 1967 = Hist. samf. for Ribe amt. Småskr. V.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig