Mads Pors

Mads Pors, d. .1618, præst. Født i Horsens. Død i Ribe. P. studerede fra 1579 med kongeligt stipendium i udlandet. 1580 blev han immatrikuleret i Wittenberg, og s.å. tog han magistergraden her. Vistnok ca. 1584 blev han "skolemester" i Horsens, 1585 rektor i Ribe, hvad han var indtil 1590; 1592 kom han til Bogense som rektor. Her forsømte han dog skolen og blev på borgmesters og råds tilskyndelse skarpt irettesat af biskop Jacob Madsen Vejle. Senest i marts s.å. må han have opgivet sit embede og være flyttet til Ribe. Her lykkedes det ham ved hjælp af sin formående slægt 1595 at blive sognepræst ved domkirken (og kannik i kapitlet), men også i denne stilling begik han sig dårligt. Især var det uheldigt at P., der var en lidenskabelig og stridbar natur, bestandig lå i proces med sin slægt, mest om arvesager. Til sidst blev han 1616 afsat fra embedet på grund af usømmelig optræden. Han vedblev at bo i Ribe hvor han bl.a. ejede en større gård, kaldet Porsborg, og ernærede sig ved en storstilet studehandel, men døde i dyb gæld. – P. var i øvrigt en velstuderet og begavet mand. 1585 udgav han et udvalg af lærerige sentenser hos Saxo Grammaticus, 1589 et hæfte med danske julesalmer (og noder) til brug for skoleungdommen i Ribe, og 1594 udsendte han under et ophold i Frankfurt am Main en omfattende latinsk-dansk ordsamling De nomenclaturis Romanis recens Danice factis der endnu har sproghistorisk betydning.

Familie

Forældre: borgmester Anders Madsen (død 1606, gift 2. gang med Lisbeth Tausen, gift 2. gang 1585 med sognepræst i Horsens Hans Madsen) og Anna Olufsdatter Staby. Gift 26.11.1592 med Anne Pedersdatter, død ca. 1641, d. af rådmand i Ribe Peder Baggesen (1546-91) og Dorthe Sørensdatter Stage (ca. 1558-1602, gift 2. gang med rådmand Bertel Jørgensen Struck, ca. 1550-1621, gift 2. gang med Anna Andersdatter Vedel, 1585-1655).

Bibliografi

Peder Terpager: Inscriptiones Ripenses, 1702 7 17 148. J. Moller: Cimbria lit. II, 1744 656. Mester Jakob Madsens visitatsbog, udg. A. Crone, 1853 292. J. Kinch: Ribe bys hist. II, 1884 238-47 576. Kirkehist. saml. 5.r.II, 1903-05 559; 6.r.II, 1936-38 224. Bj. Kornerup: Ribe katedralskoles hist. I, 1947 343f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig