Magnus Ernst v. Fircks, 1726-17.3.1806, officer. Født i Kurland, død i Schmalstede i Holsten, begravet sst. Efter at have tjent i den preussiske hær blev v.F. kaptajn reforme (overkomplet, på halv gage) i dansk tjeneste, 1753 virkelig kaptajn i grenaderkorpset, 1756 generaladjudant hos kongen, 1762 kar., 1763 virkelig oberst og regimentschef. Samtidig var han marskal hos prins Carl af Hessen. Da denne sept.1766 efter Saint-Germains første afgang blev præses i det nyindrettede "Vort høje Krigsraad", blev v.F. medlem af dette og forblev deri efter omdannelsen en måned senere; men da Saint-Germain marts n.å. blev præses i det på ny omdannede kollegium (krigsrådet forenet med generalkommissariatet), gled v.F. ud sammen med prins Carl som han under dennes kortvarige unåde fulgte til Hanau og senere til Gottorp hvor prinsen var blevet statholder. 1769 blev F. kommandant i Nyborg. Takket være hans venskab med general P. E. Gähler er et stort antal breve (på tysk) fra ham bevaret gennem inkvisitionskommissionens beslaglæggelse af Struensee-partiets korrespondance. Heri giver han interessante bidrag til denne periodes historie. Fra sin post ved den vigtige overfart ved Storebælt rapporterede han om trafikken til og fra hovedstaden. I brevene viser han sig som en mand af et sundt omdømme og med nogen humor. Han blev ikke medinddraget under anklagen mod vennen men allerede samme år (1772) under krigsforberedelserne mod Sverige udnævnt til inspektør over en del af de udskrevne tropper. 1774 blev han generalmajor, 1784 kommandant i kastellet, 1787 generalløjtnant, og 1794 blev han stillet til disposition. 1802 fik han reserveret anciennitet som general af infanteriet. 1776 var han blevet naturaliseret som dansk adelsmand, men allerede forinden lod han sine tjenstlige skrivelser udfærdige på dansk. Han var en human mand der gjorde meget for at forbedre tilstandene, navnlig ædrueligheden, blandt de hvervede tropper, og for at skaffe forøgede indtægter til forbedring af gamisonsskolerne i Kbh. lod han efterhånden slå en del medaljer til bortsalg. – Kammerherre 1760.

Familie

Forældre: kejserlig russisk staldmester Ewald v.F. til Sasmacken m.m. i Kurland (død 1740) og Sophia Gerdrutha (Gertrude) v.Korff (gift 2. gang med Engelbrecht Alexander v. Vietinghoff). Gift 6.7.1771 i Hvilsom med Anna Margrethe v. Pentz, født 7.9.1747 på Fjellebro, død 27.2.1803 i Kiel, d. af konferensråd Frederik Ludvig Christian v.P. til Fjellebro (1716-70) og Anna Margrethe Holsten (1719-70).

Udnævnelser

Hv.R. 1767. L'union parfaite s.å.

Ikonografi

Silhouetter af Limprecht (Kgl.bibl.).

Bibliografi

Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis II, 1907 206-22. Inkvisitionskommissionen af 20.1.1772, udg. Holger Hansen III, 1932 117-399. – Det danske frimureris hist. II, 1927 201-24.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig