Malthe Engelsted

Malthe Engelsted, Malta Odin Engelsted, 8.8.1852-21.12.1930, genremaler. Født på Nivågård, død i Fakse Ladeplads, urne på Fakse kgd. E. blev student 1870 fra Metropolitanskolen, studerede teologi og kunsthistorie, men bestemte sig for malerkunsten. Fra C. V. Nielsens tegneskole dimitteredes han til kunstakademiet som han besøgte fra nov. 1873 til okt. 1879. Han debuterede på Charlottenborgs decemberudstilling 1879 og udstillede på Forårsudstillingen 1880-90. I 80erne og 90erne tilhørte han den kreds af genremalere der ved deres "karakteriseringsevne" nød tidens bevågenhed. Han stod på den fremskridtsvenlige floj, var ven af Kristian Zahrtmann, deltog i den frie studieskole for de lidt ældre kunstnere i Søkvæsthuset under L. Tuxens, Frans Schwartz' og August Jerndorffs ledelse og var medstifter af Den fri udstilling 1891 hvor han siden flittigt udstillede. Foruden to mindre udenlandsrejser til Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig 1881 og 1883 var han 1887-89 for et toårigt akademistipendium på et længere studieophold i Italien og Grækenland; i selskab med Zahrtmann og Niels Skovgaard besøgte han Athen, Sparta og Megara. – E.s daglig-livsskildringer vakte hurtigt opmærksomhed; det gælder allerede debutbilledet Resterende Husleje, 1879. En del af dem blev senere vidt udbredte i reproduktioner, således Hos Inspektøren, 1885 (Ålborg museum). Men endnu højere satte samtiden hans religiøse malerier, især Sarah vækker Isak til Afrejsen til Moria-Bjerg, 1884 og Kristus og Nikodemus. 1886, om hvilket Sigurd Müller siger at det indeholder "en saa dyb og ædel Foleise og en saa indtrængende Karakteristik, at E. i Kraft deraf hævder sin Rang mellem sit Slægtleds betydelige Kunstnere". – Akademiet tildelte ham 1883 Neuhausens præmie for En Gymnastiktime i en Landsbyskole. 1891 ansattes han ved Statens tegnelærerkursus; også privat virkede han som en meget sogt tegnelærer. 1908 kom han Lorenz Frølich til hjælp ved udføreisen af kartonerne til gobelinerne på Kbh.s rådhus (forværelset til magistratens forsamlingssal) og ved tilsynet med vævningen; efter Frølichs død overdroges det E. at fuldføre dette værk. Arbejder af ham findes på Fr.borg, i museerne i Maribo, Ålborg, Randers, Ribe samt i Stockholm.

Familie

Forældre: proprietær Valdemar E. (1797-1887, gift 1. gang 1828 med Mathilde Wittrock, 1804-35, gift 2. gang 1836 med Lucie Emerentze Cassel, 1788-1849 (gift 1. gang 1814 med købmand, skoleforstander Mikkel Herschind, 1774-1824, gift 1. gang 1803 med Maren Elisabeth Schmidt)) og Lydia Rasmine Lovise Lassen (1818-67). Ugift. – Sønnesøn af Niels E.

Ikonografi

Træsnit af H. P. Hansen, 1884. Tegnet selvportr. 1888. Mal. af Tycho Jessen, 1901. Selvportr. på tegn. ca. 1903. Mal. af Gustava Grüner udst. 1924 og 1925. Mal. af Lilli Lundsteen, f. Ramsing, udst. 1935. Tegn. (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll: Patriciske slægter IV, 1919 21 25. Kristian Zahrtmann. Mindebog udg. F. Hendriksen, 1919. Lorenz Frølich: Egne optegn, og breve, udg. samme, 1920-21 393-98. Karl Madsen i Politiken 10.2.1931.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig