Marcus Haggæus Høyer

Marcus Haggæus Høyer, 20.4.1740-9.2.1773, sekretær i landvæsenskommissionen. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Helligg.), begravet i Helligg. k. H. blev student 1756, priv. dimitteret, og 1766 udsendte han To Breve om Bondestandens og Landhuusholdningens Forbedring med fremstilling af hvad der var vundet ved de tidlige private godsreformer på Ascheberg i Holsten og Hørsholm. Han blev sekretær for den i okt. 1767 nedsatte landvæsenskommission og derefter 1768 for generallandvæsenskollegiet hvor han 1769 blev kommitteret. H. støttede i arbejdet E. Reverdils linje, og da denne forlod landet holdt H. ham underrettet om de videre forhandlinger. 1770 nedsattes generallandvæsenskommissionen hvor H. sammen med bl.a. G. C. Oeder blev medlem. Struensees magtovertagelse betød en styrkelse af Oeders og H.s indflydelse, og han blev 1771 tillige deputeret i danske kancelli hvor han var medvirkende til omordningen af virksomheden. Efter administrationsreformen blev han chef for 4. departement (kolonierne, lenssagerne), men fjernedes efter J. F. Struensees fald fra centraladministrationen og udnævntes 1773 til amtmand over Lundenæs-Bøvling amter, men døde få dage efter sin beskikkelse. – H. står sammen med Oeder og Reverdil som repræsentant for en tidlig reformholdning med særlig interesse for frigørelse og ophjælpning af bondestanden. – Kancelliråd 1767. Justitsråd 1770.

Familie

Forældre: regimentskvartermester, general-krigskommissær Hans H. (1699–1769, gift 2. gang 1752 med Johanne Holmsted, 1714–72, gift 1. gang 1732 med købmand og bogholder ved Asiatisk kompagni Frantz Feddersen, ca. 1710–50) og Agnete Elisabeth Hagen (gift 1. gang med toldinspektør, justitsråd Marcus Haggæus Frauen, ca. 1685–1735, gift 1. gang med Benedicte Christiane Falsen, død 1728).

Ikonografi

Min. af Cornelius Høyer.

Bibliografi

Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm 1, 1915–30 467f. Hans Jensen: Dansk jordpolitik I, 1936. Wolfg. Prange: Die Anfänge der grossen Agrarreformen in Schlesw.-Holst, bis um 1771, Neumünster 1971 = Quellen und Forsch. zur Gesch. Schlesw.-Holsteins LX.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig