Margrethe Koch

Margrethe Koch, 21.5.1869-16.4.1951, sygeplejerske. Født i Kbh, død i Hellerup, begravet på Frbg. kgd. K. var i nogle år elev på Frk. Zahles privatlærerindekursus, indtil hun 1897 rejste til USA for at blive uddannet til sygeplejerske ved The Presbyterian Hospitals sygeplejeskole, New York City. Efter en treårig uddannelse med afsluttende eksamen var hun 1900–01 ledende sygeplejerske ved samme hospitals operationsafdeling. Efter sit giftermål blev K. bosat på Fanø. Derfra sendte hun en række artikler til den københavnske dagspresse om oprettelse af sygeplejeskoler efter amerikansk mønster. Skolerne skulle ledes af en sygeplejerske der samtidig skulle have ansvar for sygeplejen på det hospital hvortil skolen var knyttet. Dette forslag stemte nøje overens med Dansk sygeplejeråds (DSR) synspunkter, og da K. nogle år senere flyttede til Kbh. blev hun stærkt engageret i DSRs arbejde, først som sekretær (1909–11) og senere som redaktør af Tidsskrift for Sygepleje (1924–33). I sidstnævnte periode var hun tillige protokolfører ved alle DSRs bestyrelses- og repræsentantskabsmøder. I kraft af den viden, hun således havde erhvervet sig, blev K. 1933 ved Charlotte Muncks pludselige død valgt til formand for DSR. Allerede 1934 måtte hun dog nedlægge hvervet af helbredsmæssige grunde, men skønt hendes formandstid blev kort, kom den dog til at udgøre et betydningsfuldt kapitel i DSRs historie. Den 26.4.1933 vedtog landstinget således lov om statsautorisation af sygeplejersker, og hermed afsluttedes det arbejde som DSR havde påbegyndt 1907 for at opnå statsanerkendelse af sygeplejersker, et arbejde K. havde deltaget i med stor interesse og dygtighed. Det var også i K.s tid man i DSR begyndte at drøfte, hvilke skridt man skulle tage for at skaffe sygeplejerskerne bedre lønforhold og kortere arbejdstid. – Også på det internationale plan nåede K. at gøre sig gældende. Hun repræsenterede danske sygeplejersker ved den internationale sygeplejerskekongres i Paris-Bryssel 1933. Efter at være fratrådt som formand genoptog K. sin skribentvirksomhed. 1941 udgav hun Charlotte Munck. Et Livsbillede og 1944 Dansk Sygeplejeraads Historie. 1949 hædredes K. med den kgl. belønningsmedalje i guld med krone.

Familie

Forældre: vekselmægler Laurids Eiler Theodor Schiøler (1835–1908) og Augusta Petrea Thalia Lehn (1839–1901). Gift 18.2.1902 i Hellerup med sognepræst, senere provst Hans K., født 9.4.1867 i Vejstrup ved Kolding, død 23.5.1949 i Kbh., s. af sognepræst, provst L. K. (1837–1917) og Caroline H. Winding (1841–1922). – Mor til Hal K.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Tidsskr. for sygepleje XXXIII, 1933 62–230 fl.st. Sst. 1934 434f. [Maria Madsen] i Tidsskr. for sygeplejersker LI, 1951 611f. Inger Gotzsche: Sygeplejens udvikl, og kulturhist. baggrund, 1978 247.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig