Margrethe Kruse

Margrethe Kruse, 16.11.1908-8.7.1983, sygeplejekonsulent. Født i Viborg (domsg.), død i Vejle, begravet Hellerup kgd. K. blev nysproglig student fra Ingwersen og Ellbrechts skole i Kbh. 1928 og fik sin uddannelse som sygeplejerske fra sygeplejeskolen, Bispebjerg hospital, 1931–35. En tidlig interesse for uddannelse førte til ansættelse som sygeplejelærer ved Testrup højskole 1936–37 og igen ved Rødkilde højskole 1939–43. Imellem de to perioder var hun 2. sekretær i Dansk sygeplejeråd (DSR). Lysten til og evnerne for organisationsarbejde under forskellige former førte K. tilbage til DSR 1943 som redaktør for Tidsskrift for Sygeplejersker indtil 1946 og som sekretær 1944–69. Herigennem fik hun kendskab til et meget stort udsnit af den danske sygeplejerskestand for hvem hun blev en styrke og en inspiration. Endelig fra 1969 var hun leder af afdelingen for syge- og sundhedspleje indtil 1973, og det sygeplejefaglige arbejde med vægt på uddannelsesforhold og -muligheder blev her dominerende. 1973 afsluttede hun sin 30-årige meget omfattende indsats for de danske sygeplejerskers organisation. Disse travle år omfattede også to studieophold: 1947 tilbragte K. tre mdr. i USA for at studere den amerikanske sygeplejerskeorganisations opbygning og funktion, og 1952 6 mdr. i England med studierne af "Labour Relations" ved Manchester universitet. 1972–75 påtog K. sig en deltidsstilling for verdenssundhedsorganisationens Europakontor i Kbh. (WHO). Arbejdsområdet var de internationale stipendiater. Med permission fra DSR 1957–58 og fire mdr. 1959–60 foretog hun for den internationale arbejdsorganisation (ILO) en undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsforhold, offentliggjort i Employment and Conditions of Work of Nurses, Genève 1960. Hun var 1962–64 formand for komiteen vedr. Løn og ansættelsesforhold inden for nordiske sygeplejerskers samarbejde (SSN) og udarbejdede Løn- og ansættelsesforhold for sygeplejersker i de nordiske lande, 1964. 1948–61 var K. formand for det internationale sygeplejeråds (ICN) udvekslingskomité, 1965–69 for mand for den sygeplejefaglige komité og præsident for ICN 1969–73, en periode med store strukturelle ændringer i organisationen og megen rejseaktivitet. Herom har hun skrevet ICN i närbild, Sth. 1972. Desuden har hun oversat Jean McFarlane: Sygeplejerskens rette forskningsområde, 1975. – K. var æresmedlem af de finske, islandske, liberianske og thailandske sygeplejerskers organisationer og modtog kong Haakon VIIs frihedsmedalje for særlige fortjenester mod Norge under anden verdenskrig.

Familie

Forældre: toldkasserer Jørgen Fredrik K. (1878–1942) og Natalie Larsen (1886–1973). Ugift.

Ikonografi

Foto (ICNs hovedkontor, Genève).

Bibliografi

Margrethe Koch: Dansk sygeplejeråds hist., 1944 166. Daisy C. Bridges: A history of the intern, council of nurses, Philadelphia 1967 150 205 217. Inger Götzsche: Sygeplejens udvikling, 1978 252 255f. Sygeplejersken nr. 2, 1979 16–19.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig