Margrethe Ulfeldt

Artikelstart

Margrethe Ulfeldt, 17.6.1641-1.5.1703, legatstifter. Født på Østergård, Harre hrd, død i Kbh., bisat i Holmens k.s kapel. U. boede i sin barndom og ungdom på Landskrona slot hvor hendes far var lensmand, indtil hun 1660 blev trolovet og 1661 gift med Niels Juel. Ægteparret boede i deres lange og lykkelige ægteskab, i hvilket der fødtes fire børn, først i Holmens admirals tjenestebolig i Store Kongensgade, på Valdemar slot og i vinterresidensen de lod opføre 1683-86 på Kongens Nytorv (Thotts palæ). Niels Juel havde i sin levetid anvendt renterne af 4 000 rdl. til velgørende formål, og denne kapital forøgede U. i sin enkestand til 8 000 rdl. Man ved intet om de forhandlinger hun i forvejen førte med fru Berte Skeel, men 1698 købte de to damer i forening for 9 000 rdl. Sortebrødregård ved Roskilde med tilhørende gods på 231 tdr. htk. og oprettede her n.å. med kgl. stadfæstelse det første adelige jomfrukloster i Danmark til standsmæssig forsørgelse af ugifte adelsdøtre, hvilket med den gamle danske adels forringede vilkår og den nye tyske adels omfang i mange tilfælde udgjorde et betydeligt problem. Den stadig eksisterende stiftelse optager døtre af danske adelsmænd og af mænd i de tre øverste rangklasser. U. tog ivrigt del i klosterets indretning og administration og skænkede til det et maleri af slaget i Køge bugt, en sølvkande og en forgyldt kalk og disk. Hun fik det smukkeste eftermæle, idet det hedder om hende: "Hun var munter, overmåde tjenstvillig, tænkte fint og udtrykte sig behageligen. Hun kunne blive hastig vred i hussager og tog sig kun lidet i agt for dem, som gjorde sig umage for at udstudere hendes svagheder, men hendes vrede var straks forbi. Hun var godhjertet, gavmild og følsom mod ulykkelige".

Familie

Forældre: Knud U. til Svenstrup (1609-57) og Vibeke Podebusk (1608-45). Gift 23.6.1661 i Kbh. med generaladmiralløjtnant Niels Juel, født 8.5.1629 i Kristiania, død 8.4.1697 i Kbh., s. af rigsråd Erik J. (1591-1657) og Sophie Sehested (1594-1658).

Ikonografi

Afbildet s.m. sin mor (?) på mal., måske udført af Wolfgang Heimbach, 1666 (Egeskov). Mal. 1758 af H. Borch formentlig efter forsvunden original af Le Coffre ca. 1695 (sst.). Samme type i brystbillede (Roskilde adelige jomfrukloster).

Bibliografi

Progr. fun. univ. Hafn. over M. U., 1703. L. Bobé: Roskilde adelige jomfrukloster, 1899. Ingeborg Buhl: Portrætsaml. i Roskilde adelige jomfrukloster, 1961.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig