Marie Mørk

Artikelstart

Marie Mørk, Anna Marie (døbt Mørch) Mørk, 14.4.1861-30.5.1944, skolebestyrer. Født i Kbh, død i Hillerød, begravet Hillerød kgd. Ugift. M. voksede op i Hillerød og vidste tidligt at der ville hun lægge sit livs værk. Hendes grundtvigsk prægede forældre var tilhængere af den frie, samtalebetonede undervisning, og M. og hendes brødre blev undervist i digterpræsten C. Hostrups hjem sammen med hans børn hvoraf Helge Hostrup var hendes jævnaldrende. Selv blev hun i en ung alder interesseret i undervisning, og som den ældste i søskendeflokken på ti var hun fra 14-årsalderen lærer for sine søstre og vennernes børn. – På N. Zahles skole deltog hun i et toårigt privatlærerindekursus og tog almueskolelærerindeeksamen sst. 1885. Herefter besvarede hun universitetets prisopgave om natursans og naturskildring i dansk litteratur (til accessit). 1886-94 var hun lærer ved den nystiftede Vældegård udvidede kvindeskole i Gentofte, bl.a. i samarbejde med sin gode ven Jannik Lindbæk. I denne periode, hvor kvindesagen lå hende stærkt på hjerte – 1892-93 var hun medlem af fællesstyrelsen for Dansk kvindesamfund – modnedes hendes beslutning om selv at oprette en pigeskole. I foråret 1895 købte M. – med privat og kommunal støtte – fru M. Lunds pigeskole i Hillerød og lod en bygning opføre i udkanten af byen, og et halvt år efter kunne skolen indvies her 2.9., første år med omkr. 70 elever. M. Mørks skole og hjem for unge piger voksede med årene og vandt stor anseelse. Eleverne kom dels fra Hillerød, dels fra fjernere dele af landet og mange fra udlandet, hjemsendt af forældre blandt det stigende antal udlandsdanskere. To privatskoler i byen overgik til M.s realskole, og med overtagelsen af Frederiksborg statsskoles elementærskole blev underskolen for både piger og drenge, børnehave indrettedes, eksamensfrit fortsættelseshold samt privatlærerindekursus. Samtidig udvidedes rammerne med nye bygninger 1897-1907.

Som skoleleder var M. med sin myndige personlighed, initiativrigdom, generøsitet og sit pædagogiske talent af stort format. Det grundtvigske skolesyn prægede skolen som så at sige rummede en del af friskolen og højskolen inden for eksamensskolens rammer. M. var ofte parat til at forsøge nye ideer. Hun indførte et hvileår med praktisk betonet undervisning for skoletrætte piger i pubertetsalderen. Som en af de første fik skolen faget husgerning (1905), og skoleudflugter hørte fra første færd med i skolens liv. – M. lagde vægt på sangen i undervisningen, og hun udgav en sangbog med 100 Sange til Brug i Historietimerne. I det hele foretrak hun den mundtlige undervisningsform. Hun var selv en fremragende fortæller, og hendes timer i dansk litteratur, historie og kunsthistorie var usædvanlig medrivende. Med de menneskelige mål M. satte for sin skole (under mottoet: modig, munter, mild) var hendes tanker om skolen som hjem nært forbundet. Her suppleredes hun af sin søster Eva Mørch der fra begyndelsen var hendes bedste støtte som husmor for hjemmet og lærer for de små klasser. Kostafdelingen fik stor tilslutning af elever. Den var også økonomisk den mest bæredygtige del af virksomheden og var til afgørende støtte i de vanskelige perioder privatskolerne havde omkring århundredskiftet og op til 1918. Da M. 1930 afhændede skolen forestod hun og søsteren endnu syv år skolehjemmet. – I de mange år M. virkede ved skolen kunne man hver dag se den statelige dame med det store hår og den krumme næse komme travende i spidsen for sin flok på morgenturen rundt om Teglgårdssøen før skoletid.

Familie

Forældre: amtsvejinspektør Niels Peter Severin M. (1830-1911) og Elsebeth Jacobine Elise Pingel (1836-1911).

Udnævnelser

F.M.l. 1920.

Ikonografi

Mal. af Herman Vedel, 1931 (M. Mørks skole). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Mørks skole. Nogle mindeblade, 1895– 1935, 1935. – Esther Tuxen: Niels Peter Mørch og hustru Elisabeth f. Pingel og deres slægt, 1961. Hus og hjem, 1912 234. Anders Uhrskov: Hillerød kommuneskoles hist., 1952. Nils Gustafsson i Kultur og folkeminder XIII, 1961 94-108. B. Verstege i Mørks skoles årsskr. 1970 7-33.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig