Marie Odgaard

Marie Odgaard, Kristine Marie Odgaard, 11.7.1904-10.12.1982, forstander ved sygeplejeadministrationen. Født i Barslev pr. Hvidbjerg, død i Odby, Thy, begravet sst. O. tog studentereksamen fra Viborg katedralskole 1926. Året efter blev hun antaget som sygeplejeelev ved Bispebjerg hospital (BBH). Sin sygeplejerskeeksamen tog hun 1930, og fra 1930-32 tog hun supplerende uddannelse i børnesygdomme, psykiatriske sygdomme og hud- og kønssygdomme, og derefter fortsatte hun sin karriere ved BBH: 1932-34 var hun vikarassistent ved medicinsk afd., 1934-42 assistent på kirurgisk afd., 1942-50 oversygeplejerske sst., derefter viceforstander og fra 1955 til hun blev pensioneret i 1970 forstander ved sygeplejeadministrationen, 1955-64 tillige forstander for sygeplejeskolen. Med orlov fra BBH deltog O. 1939-40 i kursus for ledende sygeplejersker ved Århus univ., og 1954 foretog hun en fem måneders studierejse til USA og Canada hvor hun studerede principper for administration af sygepleje og sygeplejeskoler ved en række kendte universiteter. 1956 deltog hun i det første internationale seminar i sygeplejeforskning. Det blev holdt i Sévres i Frankrig. O. var en dygtig administrator af sygeplejen på BBH, men hun gjorde sig især bemærket som initiativtager til en række tværfaglige sam-arbejdskurser der resulterede i en forbedring af arbejdsklimaet på afdelingerne og en demokratisering af beslutningsprocesserne. O. ydede også en betydelig indsats inden for Dansk sygeplejeråd (DSR) hvis næstformand hun var 1941-62. Foruden at være medlem af organisationens kompetente forsamlinger repræsenterede hun den i en lang række inden- og udenlandske organisationer, fx Fællesrådet for danske tjenestemands- og funktionærorganisationer, Sygeplejerskers samarbejde i Norden og det internationale sygeplejeråd. Desuden var hun 1955-67 medlem af undervisningsrådet ved Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Århus univ. Som foredragsholder og debattør ved talrige møder og kurser for læger, sygeplejersker og sygehusadministratorer medvirkede O. til at indføre mere moderne principper for administration af sygeplejen ikke alene på BBH, men på sygehuse over hele landet. Hertil bidrog også de mange artikler hun i årenes løb skrev om emnet i de forskellige fagtidsskrifter, fx Problemet i Hospitalsdriften (Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 10 1965).

Familie

Forældre: gårdejer Anders O. (1874-1945) og Mette Marie Eliassen (1879-1947). Ugift.

Udnævnelser

R. 1971.

Bibliografi

Margrethe Koch: Dansk sygeplejeråds hist., 1944 168. Kbh.s hospitalsvæsen 1863-1963, ved Sig. Jensen, 1963 252.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig