Marius Lind

Marius Lind, Marius Rasmus Lind Pedersen, 11.8.1860-17.1.1913, husmandsleder. Født i Tilst, død i Århus, begravet sst. (Ndr. kgd.). L. var bestemt til at uddannes som landmand, men sygdom holdt ham en tid borte fra alt legemligt arbejde, og han bestemte sig da til at gå lærervejen. Han kom på Gedved seminarium hvor han tog lærereksamen 1882. Han var lærer ved Klank højskole, senere kordegn ved Skt. Mortens kirke i Randers, 1886 blev han andenlærer i Kristrup og 1890 lærer i Sivested ved Grenå hvor han tog ivrig del i ungdoms- og foredragsarbejdet. 1896 flyttede han til Enslev ved Randers som enelærer. Både han og hans hustru var stærkt optaget af politiske og sociale spørgsmål, og efterhånden samlede hjemmets interesse sig om husmandssagen. L. gik ind i bevægelsen, grebet af tanken om at højne husmandsstanden åndeligt, kulturelt og økonomisk. Han holdt mange foredrag, ledede husmænds og husmandskoners rejser på Randersegnen og var i nogle år et virksomt medlem af Foreningen af jyske landboforeningers udvalg for husmandsbrug. 1900 måtte han underkaste sig en farlig operation som i to år bandt ham til sygelejet, men da han atter blev rask kastede han sig med ny iver ind i arbejdet for at organisere husmandsbevægelsen i den nordøstlige del af Randers amt. En tid redigerede han Husmandshjemmet, indvalgtes 1905 i styrelsen for De samvirkende jyske husmandsforeninger og overtog n.å. posten som sekretær i samvirksomheden. I denne egenskab udførte han et stort og meget påskønnet arbejde, men da dette blev mere og mere krævende, opgav han sit embede og flyttede til Århus som leder af et fast sekretariat, og her virkede han fra 1910 til sin død. L. var en stilfærdig, viljefast mand med en ideel indstilling over for husmandsbevægelsen, og han blev hovedmanden i organiseringen af den jyske husmandsbevægelse.

Familie

Forældre: gårdejer Niels Pedersen (1819-76) og Mette Marie Nielsdatter (1824-85). Navneforandring 26.7.1905. Gift 19.4.1887 i Randers med Kirstine Hansen, født 11.3.1867 i Viby ved Århus, død 16.12.1933 i Århus (Pauls), d. af gårdejer, senere folketingsmand Hans Peter H. (1839-1905, gift l. gang 1860 med Kirstine Hansdatter, 1830-62) og Ane Würgler (1847-96).

Bibliografi

Jens Damsgaard: Den moderne husmandsbevægelse, 1916 107f. P. Jeppesen: Husmandsbevægelsens hist., 1927 100 109f. Fr. Skrubbeltrang: Den danske husmand I-11, 1952-54.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig