Martin Bahnsen

Martin Bahnsen, 19.6.1809-12.3.1875, rådmand i Åbenrå. Født i Åbenrå, død sst., begravet sst. B. tilhørte en slægt der siden 1667 havde været knyttet til Åbenrå som farvere og rådmænd. Efter at have været til søs gik han ind i faderens fag og overtog efter dennes død forretningen som han drev med stor dygtighed så hans farveri i nogle år var Slesvigs største. Sammen med dr. Grauer og Fr. Fischer dannede han Åbenrås første lille danske kærne der skulle forberede det danske gennembrud i byen 1848–49. Han var medstifter af "Frederiksklubben" (11.12.1848). Han udnævntes 1850 til rådmand og valgtes 1852 til stænderdeputeret for Åbenrå hvilken stilling han bevarede til stænderinstitutionens ophør. 1864 blev han afsat som rådmand. I overgangsårene efter freden indtog han en førende stilling i den danske lejr. Han var ordfører for sin by hos civilkommissærerne og prinsen af Hohenlohe (1865) og for stændermedlemmernes deputation hos v. Zedlitz og v. Halbhuber (april 1865), og han var udset til ordfører for "de 47"s deputation til kong Wilhelm, men blev ved et tilfælde forhindret i at deltage. Med sin skarpe forstand og nøgterne dømmekraft ydede han den danske politik værdifulde tjenester selv om hans handlekraft til tider kunne lammes af hans meget mørke syn på det danske folks fremtid. Sygdom nedbrød i hans sidste leveår hans arbejdskraft. – Han havde ved selvarbejde der fortsattes til hans sidste år, på flere områder erhvervet sig omfattende viden, især i historie, kemi og botanik.-

Familie

Forældre: farver Barthold B. (1764–1831) og Cathrine Nielsen (1780–1852). Gift 12.6.1840 i Åbenrå med Dorothea Maria Hansen, født 24.11.1817 i Åbenrå, død 1.7.1899 sst., d. af gæstgiver Peter H. (1782–1843) og Catharina Helena Petersen (1779–1842).

Udnævnelser

R. 1856.

Ikonografi

Maleri.

Bibliografi

M.B.: Dagbøger., en rådmands beretn. 1864–66, 1964. -Slægt i A.D. Jørgensen: En redegørelse, 1901 8. Pers. hist. t. 9.r. II, 1929 190f. J.P. Junggreen i Dannevirke 15.3.1875. Fædrelandet 31.3.1875. Nordslesvigsk søndagsblad VI, 1885. P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede (folkeudg.), 1920. A. Worsaae i Håbets mænd, 1923 53–58.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig