Martin Carl

Artikelstart

Martin Carl, Georg Herman Martinus Carl, 5.5.1857-27.4.1921, skibsreder. Født i Kbh, død sst., begravet Holmens kgd. Skibsreder L. H. Carls yngste søn C. kom efter konfirmationen til søs og arbejdede sig op gennem graderne fra ungmand til kaptajn. Efter at have ført flere af faderens skibe gik han 1892 i land for at overtage stillingen som skibsinspektør hos denne. Mens den ældste broder, Adolf, indtrådte i faderens firma gik C. sine egne veje. Han stiftede således 1893 sammen med forretningsforbindelsen Poul Mørch i Skt. Petersborg Det dansk-russiske Dampskibsselskab som han blev korresponderende reder for indtil 1899. Samarbejdet med Mørch blev imidlertid stadig vanskeligere og 1895 grundlagde han derfor, ved familiens og venners hjælp, Dampskibsselskabet Heimdal. I tilknytning hertil oprettede han sit eget firma Martin Carl der fungerede som korresponderende reder for det nye rederi. C. arbejdede hurtigt dampskibsselskabet frem til en anset position, og det var stærkt konsolideret da første verdenskrig brød ud. Under krigen blev Heimdal genstand for voldsom spekulation. Det var de mange penge som dels var indtjent gennem gode fragter og dels udbetalt gennem erstatninger fra krigsforsikringen der fristede til spekulation. Det lykkedes imidlertid C. at afvise angrebene på rederiet bl.a. gennem en række behændige og hastige vedtægtsændringer hvis lovlighed imidlertid anfægtedes under efterfølgende langvarige retssager.

C. trådte aldrig offentligt frem, og han påtog sig kun få tillidshverv ligesom han også søgte at undgå offentlig omtale. Netop dette forhold forklarer at spekulationen mod Heimdal og de efterfølgende retssager sled hårdt på ham. Nogle måneder efter at højesteretsdommen var faldet -til fordel for Heimdal og C.s dispositioner - døde han. Firmaet blev ført videre af sønnerne Hans P. C. der var indtrådt som medindehaver allerede 1913, og Axel C. der blev optaget i firmaet ved faderens død. Ved Axel C.s død i 1936 blev Hans P. C. ene indehaver af firmaet, men allerede 1937 indtrådte hans søn Jørgen i firmaet Martin Carl. 1948 blev han indehaver ved faderens død. Efter en række fejlslagne dispositioner i slutningen af 1950erne og begyndelsen af 1960erne blev Dampskibsselskabet Heimdal likvideret 1967.

Familie

Forældre: skibsfører, senere skibsreder, etatsråd Lindhard (Linehard) Hansen C. (1813-93) og Martha Marie Olsen (1824-1906). Gift 9.4.1886 i Kbh. (Helligånds) med Thyra Frederikke Primon, født 2.8.1858 i Kbh. (Helligånds), død 19.2.1926 i Kbh., d. af manufakturhandler Ejnar Albert P. og Doritte Elisabeth Fife. - Bror til Adolf C.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

S. Otto Brenner: Slægten Carl, 1932. Nationaltid. 28.4.1921. Børsen 29.4. s.å. Hans P. Carl: Træk af da. skibsfarts hist. 1949. H. C. Røder: Dansk skibsfarts renæssance I, 1962, 153. - Firmaarkiv i Erhvervsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig