Martin Nielsen, 12.2.1900-16.12.1962, politiker, redaktør. Født i Gødvad sg, død i Kbh. (Tagensbo sg.), urne på Bispebjerg kgd. N. kom fra landproletariatet, blev tjenestedreng efter landsbyskolen og var mejerielev 1915-18. Han arbejdede på fabrik og ved landbrug, indtil han 1925 blev sekretær i DKP (Danmarks kommunistiske parti). 1928-30 var han på studieophold og rejser i Sovjetunionen, og efter hjemkomsten blev han 1931 forretningsfører for Arbejderbladet, 1934 dettes redaktør. N. var opstillet som folketingskandidat for sit parti ved alle valg fra og med 1926 (bortset fra 1929 da han var i USSR), og han blev valgt 1939, da DKP for første gang fik et mandat i Kbh.s amtskreds. I de to år, der blev N. beskåret i folketinget i denne omgang, gjorde han sig ikke særlig bemærket ved siden af Aksel Larsen og Alfred Jensen, men tog sig først og fremmest af avisens redaktion. – Som for DKP som helhed blev den 22.6.1941 skelsættende for N. Han var den eneste af de tre folketingsmænd der blev arresteret med det samme, og han var fange i næsten fire år – i Vestre fængsel, Horserødlejren, Gestapos fængsel og sidst koncentrationslejren Stutthof ved Danzig (Gdansk). Han har i flere bøger, Rapport fra Stutthof, 1947 (5. udg. 1979), Undervejs mod Livet, 1948 (nyt opl. 1979), skildret disse strenge oplevelser og med forståelig bitterhed anklaget de danske myndigheder for deres behandling af kommunisterne. Efter befrielsen blev de tre kommunister der var valgt 1939 ved en foreløbig, senere bekræftet, lov gjort til medlemmer af folketinget indtil næste valg, og efter at N., der var blevet befriet af sovjethæren, den 30.5.1945 var vendt tilbage til Danmark, genoptog han efter yderligere en måneds sygeorlov sit folketingsarbejde. Dette prægedes af retsopgøret, og N. kom med stærke angreb på de gamle politikere og justitsministeriet. Han blev medlem af de parlamentariske kommissioner I og II og udfoldede en energisk virksomhed ved kommissionernes afhøringer, navnlig om ansvaret for kommunistloven og behandlingen af de internerede kommunister, i mindre omfang og med mindre slagkraft i forbindelse med besættelsestidens senere del som han kun kunne kende på anden hånd (s.m. Hans Kirk: Processen mod Scavenius, 1946). Ved nedsættelsen af den parlamentariske kommission III 1948 foreslog DKP med N. i spidsen, at man i stedet burde lade den hidtidige kommission færdiggøre arbejdet eller subsidiært optage personer udpeget af frihedsrådet i en ny kommission, idet N. mente at der var fare for, at de gamle partiers repræsentanter ville forsinke arbejdet. Forslagene blev forkastet, og DKP nægtede herefter at indtræde i de parlamentariske kommissioner III og IV, som ikke mindst N. angreb stærkt. N. genvalgtes 1945 og 1947, men opstillede ikke senere, og helligede sig herefter arbejdet ved Land og Folk som han var ansvarshavende redaktør for 1955-60, samt partiarbejdet. Han fortsatte sit opgør med besættelsestidens ansvarlige og gjorde sig til talerør for påstandene om den skæve våbenfordeling til ugunst for de kommunistiske modstandsgrupper. Debatten herom førte til meget omtalte retssager, hvor dommene gik N. imod. – De tunge fængselsår og det bitre opgør sled hårdt på N. der allerede i sine sidste folketingsår havde en række sygdomsperioder, heraf nogle med lang orlov fra tinget.

Familie

Forældre: husmand, senere arbejdsmand Søren Peter N. (1868-1943) og Ane Kristine Johansen (1868-1945). Gift 21.3.1934 i Kbh. (b.v.) med Agnes Dora Seligmann, født 29.12.1904 i Kbh., d. af handelsrejsende William S. (1844-1917) og Anna Marie Nielsen (1861-1938).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

M. N.: Rapport fra Stutthof, 1947 (5. udg. 1979). Samme: Min livshist., 1955. Beretn. til folketinget afgivet af den 1945 nedsatte kommission i henhold til grundlovens § 45 [Den parlamentariske kommission] I-XIV, 1945-58. – Land og folk 17.12.1962. Hans Scherfig sst. 19.12.s.å. Gunnar Nielsen i Politiken 17.12.s.å.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig