Martin Petersen

Martin Petersen, Mads Martin Petersen, ved dåben Pedersen, 22.4.1866-12.10.1951, forbundsformand. Født i Ramsømagle, Gadstrup sg, død i Kbh. (Jakobs), begravet på Gadstrup kgd. P. blev efter konfirmationen sendt i snedkerlære i Kbh. og blev svend 1885. Han holdt længe forbindelsen levende med sin familie på landet og derigennem med den grundtvigske bevægelse. 1886-87 besøgte han Vallekilde højskole, blev siden medlem af højskoleforeningen i Kbh. og gik i Vartov kirke om søndagen. Som barn havde han ofte måttet forsømme skolen for at passe fremmede folks køer; nu søgte han kundskaber gennem Studentersamfundets aftenundervisning og Borups læreanstalt. 1890 drog han "på valsen" gennem Tyskland, Schweiz og Tyrol og kom hjem tre år senere, og kom straks ind i sin fagforenings bestyrelse. Snedkernes daværende formand Martin Olsen så at der var "stof i den unge kollega og betroede ham forskellige opgaver. Også i socialdemokratisk partiarbejde tog han del og var nogle år formand for vælgerforeningen i 6. kreds. P. blev medlem af snedkerforbundets hovedbestyrelse 1896, i en periode med stærk fremgang for faget og dets organisationer. Da der 1907 oprettedes en post som forbundets hovedkasserer valgtes P. hertil, men da Carl Gran 1909 blev sekretær i De samvirkende fagforbund afløste P. ham som forbundsformand og beklædte denne stilling indtil forbundets jubilæum 1935. Han var ligeledes 1909-35 formand for det danske og fra 1919 for det s.å. oprettede skandinaviske træarbejder-sekretariat, og han deltog tillige ivrigt i det internationale faglige arbejde. 1913-35 var han medlem af De samvirkende fagforbunds forretningsudvalg og som sådan i krigsårene stærkt engageret ved forhandlingsbordene hvor lønvilkårene blev afgjort, og indtog en periode en ret central stilling i fagbevægelsens øverste ledelse midt imellem de to antipoder, M. C. Lyngsie og J. A. Hansen. Hans muntre sind og djærve og ligefremme form løste mange interne konflikter. I den faste voldgiftsret var han dommersuppleant fra 1918 og dommer 1926-36. – Et lyst og åbent sind, en sej vilje og talent for samarbejde var de karakteristiske træk som gjorde P. både stærk og afholdt som fagforeningsleder. Levende interesseret i sit fag og dets historie har han skrevet en række jubilæumsskrifter, bl.a. til bygningssnedkernes aktieselskab (1924), snedkernes og stolemagernes fagforening (1922), De forenede snedkeres sygekasse (1937) og til snedkerforbundet (1935). Han sad en årrække i ledelsen for Borups højskole samt Roskilde højskole og var i perioder medlem af bestyrelserne for Teknisk skole, Teknologisk institut, Kunstindustrimuseet og Arbejdernes oplysningsforbund. – En søn, Thor Petersen (1915-57) var fra 1939 til sin død leder (forretningsfører) af Det kooperative fællesforbund og havde flere tillidshverv inden for den internationale kooperative bevægelse.

Familie

Forældre: husmand, handelsmand Peder Jensen (1825-1911) og Bodil Kerstin Jensen (1827-1901). Gift 1. gang 26.12.1895 i Kbh. (Matth.) med Ane Nielsine Jacobine Christensen, født 3.5.1866 i Hobro, død 13.11.1928 i Kbh., d. af snedkermester Thomas Andersen C. (1830-1901) og Karen Marie Larsen (1832-1901). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 3.9.1916 i Kbh. (Holmens) med Marie Sophie Teodora Marcussen, født 29.6.1885 i Skanderborg, død 29.9.1959 i Kbh. (Kildevæld), d. af murermester Johan Peter M. (1859-1927) og Marie Sophie Catrine Christensen (født 1860).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Carl Gran: Snedkersvendenes organisations hist., 1910 372f. M. P.: Snedkersvendenes organisations hist. 1885-1935, 1935 312. Snedkerforbundets fagbl., 1934 april og maj; sst. 1935 sept.-nr. Snedkermestrenes medlemsbl., 1934 maj.-nr. Socialdemokraten 1.1.1936.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig