Mathias Davids

Mathias Davids, 10.11.1800-9.2.1877, amtmand. Født i Lindholm, Bøking hrd, død i Slesvig, begravet sst. For at undgå den værnepligt der påhvilede D. som bondefødt forberedte han sig først til landmålereksamen, men da landmålernes værnefrihed ophævedes 1820 opnåede han ansættelse som volontør i rentekammerets 2. slesvigske kontor hvor han 1821 blev kopist med bestalling og dermed værnefri. 1824 fik han landmålereksamen og studerede derefter ingeniør- og artillerividenskab. 1827 blev han student og tog juridisk eksamen på Gottorp 1832. 1834 blev D. stadssekretær og stadspenningmester i Frederiksstad, og trods forfølgelser forblev han loyalt i sit embede 1848. 1849 måtte han bestyre alle embederne i Husum og var 1850 i nogle måneder kgl. regeringskommissær først på Femern, siden i Husum. S.å. konstitueredes han som amtmand over Gottorp og Hutten amter samt Stapelholm, ansattes fast n.å. og beholdt stillingen til 1856. I politisk henseende var D. helstatsmand. Han var medlem af notabelforsamlingen i Flensborg 1851 og valgtes 1856 af 8. kreds til medlem af rigsrådet, hvor han 24.4. s.å. stemte mod Carl Scheel-Plessens forslag om helstats-forfatningens forelæggelse for stænderne i Slesvig og Holsten. Også efter afskedigelsen som amtmand beholdt han sin plads i rigsrådet, men nedlagde sit mandat 1863 efter at have stemt imod novemberforfatningen. Den preussiske regering tilbød ham forgæves en amtmandspost.

Familie

Forældre: forpagter Nis D. (1774-1833) og Silla Nissen (1770-1844). Gift 11.6.1836 med Wilhelmine Henriette Jacobine Thayssen, født 31.5.1804 i Kbh. (Fred. ty.), død 14.6.1879 i Slesvig, d. af sekretær og revisor i generalpostamtet, senere dansk postinspektør i Hamburg og etatsråd Peter T. (1772-1837) og Christiane Vilhelmine Augusta Wittmack (1778-1858).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig