Mathias Ortmann

Artikelstart

Mathias Ortmann, formentlig efter 1700-kort før 23.12.1757, snedker. Født i Kbh, død sst. O. var søn af en fra Skåne indvandret snedker som da han søgte optagelse i lavet kaldes snedker hos "hans fyrstelige Højhed Prins Carl". Der kendes ingen møbler af ham. Efter hans død førtes værkstedet videre af enken og beskæftigede 1731 15 svende og 4 drenge. O. var værkstedets mestersvend og fik borgerskab 1727. 1733 byggede han hus i Gothersgade (nuv. nr. 41). Hans virksomhed var tidligt knyttet til hoffet. Allerede 1726 findes hans navn i de kongelige regnskaber, og i 1730erne og 1740erne var han især beskæftiget med snedkerarbejde for dronning Sophie Magdalene på Hørsholm slot, kulminerende i det prægtige audiensgemak som han signerede: "Efter hendes Majestæt Dronningens allerhøyeste Invention er dette Saaledes allerunderdanigst forfærdiget af M. Ortmann. Hafn. 1746". I 1751 fik O. bestalling som kongens kunst- og kabinet snedker, og året efter og til sin død var han lavets oldermand. I konkurrence med Dietrich Schäffer, der arbejdede som bygnings- og møbelsnedker på Christiansborg, havde O. landets største snedkerværksted. Hans varelager repræsenterede i 1752 den uhyre værdi af 10 000-12 000 rdlr. idet han, hvad der var ualmindeligt, havde butik og reklamerede i aviser med indlagt reklameblad med møbelfortegnelse og gengivelser. 1751 og 1752 afholdt O. møbellotterier med 500 gevinster. Der kendes over en snes møbler af O. idet de er forsynet med kobberstukket, trykt etikette med navn og adresse indrammet i en rokokokartouche, og mange flere møbler kan på grundlag af lighed med de sikre tilskrives O. Enestående er Frederik Vs lotterigevinst, et chatol med marketterier og i topstykket et ur som Tove Clemmensen har identificeret gennem fortegnelsen af gevinster, og som er bevaret på Fredensborg slot. Hyppigst blandt sikre O.-møbler er de nøddetræsfinerede rokokokommoder med hvid marmorplade og udskåret forgyldt dekoration af træ og gips. – O.smøbler, som opfattes som gevinst for kbh.sk rokoko, har til en vis grad deres forudsætninger i sydtysk møbelkunst (Würzburg) hvor O. utvivlsomt var på valsen. Efter O.s død fortsatte enken forretningen til hun 1772 solgte ejendommen i Gothersgade. Bevarede møbler fra denne tid har på etiketten med blæk tilføjet "'s Enke". En søn Nicolai O. var snedkersvend, men døde 1768. Den anden søn Christian Friederich O. (1729-78) fik borgerskab 1754 og grundede sit eget værksted i Borgergade. Der kendes ingen møbler herfra.

Familie

Forældre: Niels O. (død 1723). Gift 1727 med Johanne Cathrine Olsen, død 1777.

Bibliografi

Vilh. Slomann i Kunstindustrimuseets årbog 1933 16f. Torben Holck Colding i Kunstmuseets årsskr. 1948-49 149-73. Tove Clemmensen, G. Nørregaard og H. Søgaard: Kbh.s snedkerlaug gennem 400 år, 1954 218-25.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig