Mathias de Thestrup

Mathias de Thestrup, 10.2.1688-17.6.1769, landsdommer. Født i Nakskov, død på Mariager kloster, begravet i Mariager k. de T. dimitteredes 1703 af sin far til universitetet, tog 1706 teologisk attestats, fortsatte sine studier et par år i Kbh. hvor han lod trykke et par teologiske disputatser og gjorde derefter med understøttelse af sin fars fætter, gehejmeråd Matthias Moth en rejse gennem Tyskland, Frankrig, England og Nederlandene. Under hans fravær var faderen blevet biskop over Ålborg stift; det gik derfor let for de T. snart efter sin hjemkomst 1711 at blive rektor i Thisted hvorfra han allerede n.å. avancerede til Ålborgs mere indbringende rektorat; magistergraden erhvervede han 1714. Men hans interesse synes ikke at have været ved skolevæsenet, for 1716 fik han udnævnelse til landsdommer i Nørrejylland således at han beholdt rektoratet indtil der blev en lønnet landsdommerpost ledig; dette skete 1726, i hvilket år han nedlagde sit skoleembede og købte Mariager kloster. 1751 tog han afsked med bibeholdelse af sin lønning. Han oprettede legater for enker af familien og studerende. – Adlet 1749.

Familie

Forældre: sognepræst i Nakskov, senere biskop i Ålborg Frands T. (1653– 1735) og Else Mule (1658–97). Gift 20.10.1716 i Ålborg med Cecilia (Sidsel) Maria Werchmeister, født 20.7.1693 i Ålborg, død 2.1.1771, d. af borgmester i Ålborg Herman W. (1628–1713, gift 1. gang 1671 med Maren Henriksdatter de Hemmer, 1646–78) og Margrethe Grotum (1657–1713). – Far til Frands de T.

Udnævnelser

Kancelliråd 1716. Justitsråd 1733. Etatsråd 1741.

Bibliografi

Hans Andr. Møller: Stamtvl. over slægterne Stampe og Thestrup, 1910 259f 267–70. S. Bergsøe i Saml. til jydsk hist. og top. VI, 1876–77 128f. Kj. Galster: Ålborg katedralskole 1540–1940, 1940.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig