Matthias Bagger

Matthias Bagger, Matthias Olsen Bagger, Mats Olsen Bagger, 1725-1683, eventyrer. Død i Kristiansand. B. blev student 1701 fra Sorø, gik under påvirkning af jesuiterpræster ved det franske gesandtskab i Kbh. over til katolicismen og opholdt sig tre år ved et jesuiterkollegium i Strasbourg. Hjemkommen tog han 1706 baccalaurgraden. S.å. blev han indkaldt for konsistorium, anklaget for at have søgt at forføre studenterne til papismen; han mødte ikke men rejste udenlands, skal en tid have været ansat ved det kgl. bibliotek i Madrid og senere have opholdt sig tre år i Mexico, hvorefter han blev abbé og første aumonier hos den kejserlige ambassadør i London, grev Staremberg, hvilken stilling han måtte opgive da han udtrådte af den katolske kirke. Da Holberg 1725 var i Paris erfarede han at B., hvem han muligt kendte fra Kristiansand, var blevet tolk ved Bibliothéque Royale men havde taget forskud på sin løn og var flygtet. Han fortsatte sin omflakken, var flere gange i Kbh., bl. a. omkr. 1740–42 da Holberg havde besøg af ham; han arbejdede da for Hans Gram på den latinske oversættelse af Knytlinga saga. 1744 sendte han fra London en ansøgning om ansættelse ved Det kgl. bibliotek i Kbh. men uden resultat. Hans senere skæbne og dødsår kendes ikke. B. var utvivlsomt et lyst hoved med mange spredte kundskaber og med evne til at vinde velyndere, men, som Holberg siger, "et perpetuum mobile" der "i en Hast kunde forandre Bopæl, Religion, Humør, Studeringer og Sæder".

Familie

Forældre: hører ved latinskolen, senere stiftsprovst Ole Hansen B. (død 1721, gift 2. gang med Christense Jensdatter Schaaning) og Anne Matsdatter (død 1697).

Bibliografi

Ludvig Holberg: Epistler, udg. F. J. Billeskov Jansen, IV, 1949 25–28. Ludvig Holbergs memoirer, ved samme, 1963 118. E. C. Werlauff i Nyt hist. t. IV, 1856 376–92. P. W. Becker i Hist. archiv, 1878 1318–20. A. E. Erichsen i Kirkehist. saml. 4.r.IV, 1895–97 392–98. G. Olsen i Soranerbladet XXV, 1940.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig