Matthias Hviid

Matthias Hviid, 15.4.1703-11.3.1759, præst. Født i Bårse, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). H. blev student 1722 fra Kbh. og fik attestats 1724. N.å. blev han adjunkt (hjælpepræst) ved den hollandske menighed i Store Magleby på Amager, et embede han dog først tiltrådte efter to års ophold i udlandet. I menigheden gik han fra prædikestolen i rette med Amagerbøndernes "Ældgamle, syndige Skik" som de praktiserede fastelavnssøndag ved at slå til en tønde hvori der var en levende kat, og trække halsen af en levende gås der var hængt op med fødderne mellem to stager. 1735 blev han Holmens provst og 1737 medlem af det s.å. stiftede generalkirkeinspektionskollegium. Hans hurtige karriere hænger sammen med det kirkelige systemskifte efter Christian VI's tronbestigelse og den meget betydelige indflydelse, hofpræst J. B. Bluhme udøvede på de kirkelige embedsbesættelser; H. var netop en af pietismens varmeste og mest veltalende prædikanter der ved Bluhmes protektion havde kongehusets bevågenhed. Det fortaltes at Sjællands bispestol var tiltænkt H., men at biskop Peder Hersleb fik sat igennem at hans svigersøn Ludvig Harboe blev ham adjungeret med løfte om succession, det første led i den bispefølge som igennem sine gentagelser gav anledning til den sarkastiske bemærkning at Sjællands bispeembede gik i arv på spindesiden. I sine sidste år led H. af sovesyge. – Konsistorialråd 1736. Rang med Sjællands biskop 1756.

Familie

Forældre: herredsfoged, senere viceborgmester og rådmand i Helsingør Jens Madsen H. (død 1718, gift l. gang med Anna Clausdatter, 1625–91, gift 2. gang med Margrethe Hartmann, 1665–95) og Anna Kohls (1661–1713). -6.6.1732 i Kbh. (Frels.) med Karen Fjeldsted, født 30.5.1713 i Kbh. (Frels.), død 23.4.1804 sst. (Holmens), d. af brygger, senere rådmand, justitsråd og stadshauptmand Mikkel Andersen F. (1684–1741) og Marie Christiane Fyhn (død 1741). – Far til Andreas Christian H.

Ikonografi

Stik. Mal. af U. F. Beenfeldt, 1754 (Ledreborg). Mal. (Holmens k.).

Bibliografi

Kirkehist. saml. 4.r.I, 1889–91 663f; III, 1893–95 491–518; V, 1897–99 591; 6.r.II, 1936–38 117: 7.r.V, 1963–65. Fynske årbøger IX, 1965–67 1–5 (brev). – L. Bobé: Bremerholms kirke og Holmens menighed, 1920 156 221. M. Neiiendam: Erik Pontoppidan II, 1933 47 267. Herlov Dalhoff i Kirkehist. saml. 6.r.II, 1936 117. Erik Reitzel-Nielsen sst. 7.r.V, 1963–65 512 514 516f 521–24 531 543.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig