Matthias Parvus

Matthias Parvus, Rosæfontanus, d. .1553, præst, oversætter antagelig i Roskilde . Død antagelig i Blistrup. Ud fra tilnavnet "Rosæfontanus" synes P. ligesom sine to brødre Henrik og Peder, af slægten Lille at have hørt hjemme i Roskilde. Senere har han vistnok været knyttet til Christian II's trofaste mand Henrik Gøye til Skørringe til hvis hustru, Eline Godov, han i hvert tilfælde stod i stor taknemmelighedsgæld. Han forekommer første gang 1535 som oversætter af et skrift af Luther, og 1537 blev han af sin bror Peder varmt anbefalet til J. Bugenhagens velvilje. Siden stod han i nær forbindelse med Peder Palladius der anvendte ham som litterær medarbejder. 1544 besørgede han således en ny oversættelse af Luthers bedebog, En ræt Bedebog (måske skyldes også allerede udgaven af 1531 ham). Den bygger i alt væsentligt på Paulus Helies oversættelse af samme skrift, men der er også benyttet andre danske bearbejdelser, især Christiern Pedersens, og både formelt og reelt har Peder Palladius øvet indflydelse på den. Efter Palladius' opfordring udgav han desuden 1546 til brug for den islandske gejstlighed en dansk oversættelse af Palladius' latinske katekismeforklaring med titlen En kort Catechismi Wdleggelse. Tidligere – 1544 -havde han leveret en fordanskning af et skrift af den lüneburgske reformator Urbanus Rhegius Siælens Lægedom, for de karske oc sywge og forsynet den med en fortale der afspejler de gængse reformatoriske tanker om synd og nåde. P.s skrifter nævnes flere gange i listen over de vendsysselske præsters biblioteker i 1500-tallets midte. 1549 var P. sognepræst i Gislev og Dalkjøbing i Skåne og måtte her opleve at blive truet på livet af fogeden på Gislevgård. Senere skal han være blevet sognepræst i Blistrup på Sjælland og være død sst.

Familie

Bror til Petrus P.

Bibliografi

Danske mag. 4.r. IV, 1878 151. – H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 2.r. II, 1860-62 243 246 248; 3.r. I, 1874-77 178 181 190. David Lindquist sst. 6.r. VI, 1948-50 164. Pers. hist. t. VI, 1885 165f. Peder Palladius' Danske skr., udg. Lis Jacobsen I, 1911-12 300-18 331 337. Kr. Gierow: Den evangeliska bönelitteraturen i Danm. 1526-75, Lund 1948 især 46f 75.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig