Max Nielsen

Max Nielsen, Max Ebert Krone Nielsen, 24.11.1886-14.10.1963, direktør for Baltica. Født i Roskilde, død i Kbh. (Pauls), begravet Søllerød kgd. Efter 1902 at have taget præliminæreksamen ansattes N. på Genforsikrings-Aktieselskabet Skandinavias kontor hvorfra han 1906 overgik til forsikringsselskabet National som leder af dette selskabs da nyoprettede genforsikringsafdeling. I denne stilling hævdede han sig trods sin ungdom så godt at man også uden for selskabet blev opmærksom på ham. Da derfor nogle store erhvervs- og rederiselskaber (ØK og DFDS) 1915 gennem Landmandsbanken stiftede Assurance-Compagniet Baltica A/S blev posten som direktør for det nye selskab besat med N. der n.å. tillige overtog ledelsen af det da af Baltica oprettede datterselskab De baltiske Assurandører. Under N.s ledelse kom Baltica til at indtage en meget betydningsfuld position ikke blot i forsikringsverdenen, men også inden for erhvervslivet overhovedet. Efter sin afgang som direktør 1957 blev N. formand for bestyrelsen for Baltica og Baltica-Liv, poster som han sad inde med til sin død. Som administrerende direktør for et meget stort selskab og ifølge sin indsigt og dygtighed blev N. i årenes løb medlem af bestyrelserne for en række forsikringsorganisationer og -selskaber. 1930-56 var han medlem af Assurandør-societetets komité (viceformand 1934-37 og 1947-55), 1926-56 af Dansk tarifforenings komité (formand 1944–47), 1916-57 af bestyrelsen i Foreningen af danske søassurandører, 1939-57 af bestyrelsen for krigs-forsikringen for danske skibe, 1934–57 af bestyrelsen for A/S Pensions- og livrente-instituttet af 1919 og 1934-38 var han formand for Forsikringsforeningen. Han var desuden 1932-57 medlem af dispachøreksamenskommissionen.

Familie

Forældre: købmand Julius Valdemar N. (1848-91) og Frederikke Caroline Christine Stegmann (1863-1948). Gift 9.8. 1916 i Kbh. (Jac.) med Esther Thykier, født 8.5.1889 i Kbh. (Jac), død 5.1.1964 sst. (Pauls), d. af handelsfuldmægtig, senere afdelingschef i Magasin du Nord Søren Asch Bang T. (1847-1927) og Bolette Marie Schou (1854-1903).

Udnævnelser

R. 1927. DM. 1939. K. 1950.

Ikonografi

Mal. af Hans Henningsen, 1936(Baltica). Foto.

Bibliografi

K. Rostock-Jensen i Børsen 18.10.1963. Samme i Assurandøren LXVIII, s.å. 68 lf. Dansk forsikrings-årbog s.å. 441-43. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig