Michael, Michael Nicolai, Mikkel Nielsen el. Clausen, 1496-senest 1514, præst, forfatter. M.s slægtsforhold er ukendt, men han kan evt. være beslægtet med den lidt yngre, rige Odensekøbmand Mikkel Clausen. Hr. M., som han almindelig kaldes, var præst ved Albani kirke i Odense hvor han på embeds vegne deltog i stiftelsen af et Jomfru Marie psalters broderskab. En mere aktiv indsats synes at fremgå af, at broderskabets 1492 indviede alter foruden at være indviet til jomfru Maria også var indviet til ærkeenglen Michael og de 10.000 riddere. Ideen til sådanne "Rosenkrans-Broderskaber" inden for dominikanerordenen stammer (1470) fra Alanus de Rupe, en fransk religiøs agitator der skabte en international vækkelse til andagtsudøvelser bestående i Rosenkrans-bønner til den hellige jomfru. Med udgangspunkt i Alanus' skrifter digtede hr. M., på opfordring (1496) af kong Hans' dronning Christine, sit hovedværk Om Jomfru Marie Rosenkrans (Expositio pulcherrima super rosario beate Marie virginis) en rimet indførelse i rosenkrans-andagten med frie poetiske ekskurser, trykt 1515 på dominikaneren Hans Bartholomeis foranledning hos Poul Ræff i Kbh. To mindre digte, hvoraf det ene De creatione rerum (Om tingenes skabelse) handler om Adam og Evas syndefald, det andet De vita hominis (Om menneskets levned) om de syv livsaldre fra vuggen til graven, er vistnok skrevet før rosenkrans-digtet og, skønt begge med trykkeår 1514, øjensynlig udkommet samtidig dermed. Menneskets Levnet, der er digtet efter (ukendt) latinsk forlæg, blev med tillempet tekst udgivet af A. S. Vedel (1571 og 1576). På grundlag heraf oversatte S. A. Forsius 1620 digtet til svensk med titel Speculum vitæ humanæ. Hans Thomesen gendigtede nogle af M.s strofer og optog dem i sin salmebog 1569, hvoraf en enkelt endnu findes i Den danske Salmebog (1953). Hr. M. er foruden Per Ræff den eneste navngivne dyrker af den gudelige lyrik i dansk middelalder. Der er poetisk kraft i hans religiøse vækkelse, han kan skrive flydende vers og har tillige sans for bogstavrim. Han skriver i samme versemål som er anvendt i den samtidige rimkrønike, men fortrinsvis i seks-linjede strofer.

Bibliografi

Præsten i Odense hr. M.s tre da. riimværker, udg. C. Molbech, 1836. P. D. Steidl: Vor frues psalterbog, 1924 (forkortet, kommenteret udg. af Rosenkransen: jfr. samme: Vor frues sange, 1918 67-80 207). H. Toldberg i Kulturhist. leksikon for nord. middelalder VII, 1962 (2.opl. 1981) 22-25 (heri bibliografi). Anders Malling: Dansk salmehist. VII, 1972-73 68-70.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig