Michael Gjørup

Michael Gjørup, Michael Rodevald Giørup, 3.4.1830-23.3..1915, forfatter. Født på Vindum Overgård, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). Som fjortenårig blev G. landkadet, deltog i treårskrigen, blev løjtnant efter slaget ved Isted, var også med 1864, afskedigedes ved den påfølgende hærreduktion, blev 1875 kaptajn i forstærkningen. Hans forfatterskab indlededes med sangen Dansken har Sejr vunden efter Fredericiaslaget og Nu skal vi nok atter med Preusserne slaas under krigsspændingen 1861; men disse populære, frejdige toner blev ingen optakt for hans livsførelse. Nationaltsindet som få, energisk, redelig og selvstændig fik han tidligt blik for skyggesiderne ved det nationalliberale system, navnlig for misforholdet mellem udenrigspolitisk fremfart og militær forberedthed; han stillede sig efter krigen til rådighed for "reaktionen", redigerede for augustforeningens folk ugeskriftet Enhver sit 1865-67 og gik lignende veje som redaktør af Illustreret Folkeblad og Nyt Aftenblad. Hans forfattervirksomhed, der desuden blev hæmmet af hans ufuldkomne litterære uddannelse mødte da ingen medbør i den toneangivende presse; at han ufortrødent kunne drive den - et bind om året gennemsnitlig i en menneskealder – viser dog at den ikke var uden publikum. Der er ren lyrik, versificeret satire, nutidsromaner, flest romaner fra dansk middelalder. Han er i udtryksmåde troskyldig og uoriginal, men ikke blottet for opfindsomhed og'sund sans. Et stort arbejde satte han ind som formand 1879-88 for det københavnske selskab De danske forsvarsbrødre som han fik stiftet efter at tilsvarende selskaber var opstået i provinsbyer. Han kaldtes dets "Æresøverste" til sin død.

Familie

Forældre: exam.juris, proprietær Niels Christian G. (1796-1845) og Christiane Vilhelmine Holst (1805-60). Gift 4.5.1867 i Kbh. (Garn.) med Emma Emilie Augusta Petersen, født 9.5.1845 i Kbh. (Holmens), død 30.4.1903 på Frbg., d. af bådebygger ved orlogsværftet Carl August P. (død tidligst 1860) og Karen Cathrine Christensen (ca. 1806-55).

Ikonografi

Karikaturtegn, formentlig af N. A. Lytzen ca. 1866 (Kgl. bibl.). Relief (gravstenen). Foto.

Bibliografi

Joseph Michaelsen: Fra min samtid II, 1893 105f. Nationaltid. 25.3.1915.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig