Michael Rosing (forfatter)

Artikelstart

Michael Rosing, Hans Peter Michael Rosing, 20.11.1830-12.12.1904, forfatter. Født i Kbh. (Trin.), død i Sorø, begravet sst. R. blev student 1851 fra Metropolitanskolen, tog n.å. filosofikum og var derefter et års tid huslærer på Lolland; 1854–55 gjorde han som huslærer for grev Ludvig Holstein-Ledreborg en rejse med denne til Italien og Frankrig. Efter hjemkomsten fortsatte han sine studier og tog 1858 filologisk eksamen. 1859 blev han konst. som lærer på Herlufsholm, 1860 adjunkt sst. hvorfra han 1863 forflyttedes til Sorø akademi; her blev han 1882 overlærer. Han boede i Ingemann-huset fra 1883, til han 1901 tog sin afsked. – R. debuterede nov. 1858 med Nogle Smaadigte af en Student (på titelbladet 1859); under samme mærke udsendte han s.å. Et Par Digte. Under navn udsendte han 1872 sit første større digt Frelst med motiv fra reformationstiden; senere fulgte den versificerede fortælling Ann' Marie, 1873 og en række digtsamlinger. – Sine prosaarbejder indledte han 1877 med Løvfald og Løvspring der efterfulgtes af To Fortællinger, 1878, En Romantiker, 1880, En uskyldig ung Mand, 1886 og Kjærlighed taaler Alt, 1895. – R. er først og fremmest lyriker; hans poetiske arbejder er præget af en levende naturfølelse og en dyb religiøsitet. Som udpræget efterromantiker vender han sig i sine romaner og fortællinger der er svagere end versene mod den frembrydende moderne litteratur. Sin interesse for oldtidens klassiske digtning har han lagt for dagen i nogle vellykkede oversættelser af Pindars oder i skoleprogrammer fra Herlufsholm (1862) og Sorø (1890–93).

Familie

Forældre: renteskriver, krigsassessor, senere kontorchef i finansministeriet, etatsråd Johan Henrik Bolten R. (1792–1861) og Betty (Betzy) Birgitte Martin (1799–1859). Gift 1.8.1863 i Tjæreby ved Skælskør med Agnes Dunlop, født 16.10.1830 i Christiansted, St. Croix, død 17.8.1908 i Sorø, d. af plantageejer, kolonialadjudant John Balthazar D. (ca. 1780–1838) og Christiane Larsdatter, kaldet Christine Larsen el. Lasson (1801–75).

Udnævnelser

R. 1884.

Ikonografi

Afbildet på mal. af stengangen ved Sorø akad. af C. Dalsgaard, 1871, gentagelse 1877 (Sorø akad.). Mal. af samme, 1897. Foto.

Bibliografi

Viggo Hørup i Morgenbladet 22.3.1882 (anm. af R.: Mod strømmen; optr. i Hørup i skrift og tale I, 1902 188–92). Ludv. Schrøder i Højskolebl. XXX, 1905 Ulf. H. G. Olrik: Oversigt over lærerstanden ved Sorø akad. og dets skoler 1822–1922 = Årsskr. for Sorø akad.s skole 1921–22 54f. Andreas Dolleris: M. R., 1923 (anm. af H. G. Olrik i Soranerbl. VIII, s.å. 83f, jfr. Axel Møller sst. 1924 50-

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig