Mikael Gam

Artikelstart

Mikael Gam, 14.2.1901-24.5.1982, skoledirektør for Grønland, minister. Født i Sinding sg, død i Virum, begravet Søllerød kgd. Efter at have arbejdet ved landbruget tog G. lærereksamen ved Silkeborg seminarium 1924 suppleret senere med tre årskurser på lærerhøjskolen. Efter et år som lærer i Uge ved Tinglev blev G. 1925 ansat som lærer ved seminariet i Godthåb, Grønland, samtidig med en reform af det grønlandske skolevæsen der bl.a. indførte danskundervisning i folkeskolen. 1928 udnævntes G. til forstander for efterskolen i Egedesminde og forblev her til 1948, fra 1931 tillige som skolekonsulent for Nordgrønland. 1948-50 blev han tilforordnet den store Grønlandskommission som sagkyndig, og ved den nye skolelovs indførelse i 1950, da skolen blev skilt ud fra kirken, ansattes han som skoledirektør for Grønland indtil han tog sin afsked 1960. Ved folketingsvalget s.å. blev G. valgt i Nordgrønlands kreds og udnævnt til minister for Grønland i den socialdemokratiske regering Viggo Kampmann, og dermed indledtes en ny tradition for grønlandske folketingsmedlemmers tilknytning til danske partier. Ved valget 1964 gik han ud af aktiv politik. G. har beklædt en række tillidsposter i sin Grønlandstid. 1965-70 var han formand for Det grønlandske selskab, medlem af bestyrelsen for folketingets Grønlandsfond og næstformand i Foreningen grønlandske børn. – G. har forfattet en del lærebøger til den grønlandske skole og en studiekredsbog om den grønlandske kvinde, Kalâleq arnaq, 1954, sammen med sin kone. Han udgav 1972 erindringsbogen Een gang Grønland, altid Grønland. Gennem sit lange virke kom G. til at øve en afgørende indflydelse på opbygningen af et moderne skolevæsen i Grønland og sikrede i kraft af sine erfaringer, at den nye ordning på en smidig måde blev tilpasset de grønlandske forudsætninger kulturelt og historisk. Skolen "Gammeqarfik" i Egedesminde er opkaldt efter G. Som politiker forsøgte han især at sætte fart i opbygningen af en tidssvarende erhvervsuddannelse i landet.

Familie

Forældre: gårdejer Andreas G. (1866-1935) og Dagmar Biendine Petersen (1881-1962). Gift 14.7.1925 i Vitved med Helga Mikkelsen, født 10.7.1906 i Vitved, død 21.2.1996, d. af lærer Andreas M. (1870-1937) og Karen Marie Jakobsen (1875-1946).

Udnævnelser

R. 1950. R.1 1959. K.. 1962.

Ikonografi

Mal. af Troels Brandt, 1960 (den gi. efterskole i Egedesminde). Foto.

Bibliografi

M. G.: Een1 gang Grønland – altid Grønland, 1972 (selvbiografi). – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig