Mogens Bencard

Artikelstart

Mogens Bencard, Mogens Christian Bencard, 7.1.1930, antikvar. Født i Kbh. B. blev student 1948 fra Herlufsholm. Endnu mens han studerede kunsthistorie ved Kbh.s univ. var han medarbejder ved "Danmarks kirker" og (1952–60) ved Nationalmuseets 2. afd. Efter magisterkonferensen 1961 blev han leder af Den antikvariske Samling i Ribe hvor han som den første fagligt uddannede museumsleder udførte et omfattende arbejde med at udvide museets samlinger og foranstalte nyopstillinger i nyerhvervede bygninger (Quedens gård, 1961 og Toldboden, 1975). Han var leder frem til 1977, hvorefter han blev projektleder ved Sydjysk universitetscenter. Han underviste i historie og kunsthistorie på Ribe statsseminarium (1962–64) og Århus univ. (1964–65) og var censor i middelalderarkæologi ved Århus univ. (1973), og han har været medlem af en række faglige udvalg. – Som udgraver har han særlig koncentreret sig om undersøgelsen af vikingetidens og middelalderens Ribe og udgivet en række afhandlinger derom i inden- og udenlandske tidsskrifter, bl.a. i det af ham 1965 begyndte og redigerede årsskrift for sydvestjyske museer Mark og Montre, en indsats der gjorde ham selvskreven som medlem af styringsgruppen af forskningsrådets projekt "Middelalderbyen" som blev oprettet 1976. Som antikvar har han desuden foretaget en række kulturhistoriske undersøgelser inden for den antikvariske samlings område. – Efter 1976 har han udgivet en del artikler om det omfattende materiale fra udgravningerne i Ribe – som takket være B.s indsats er en af de bedst undersøgte vikinge- og middelalderbyer i Danmark. I 1980 blev B. overinspektør på Rosenborg Slot, 1985-98 museumsdirektør sst. som han gjorde til et moderne museum. 1966-84 var han medlem af Det særlige bygningssyn, formand fra 1980. Han har skrevet talrige bøger og artikler om arkæologiske og kulturhistoriske emner, fx Fra korsridder til ridderkors, 1993 (s.m. Tage Kaarsted). 2011 tildeltes han Erik Westerby-prisen.

Familie

Forældre: godsinspektør, senere forpagter Ernst Frantz Gustav Henning B. (1898–1964) og Vibeke Bruun Muus (født 1904). Gift 9.12.1972 i Herning (b.v.) med cand. mag. Bodil Busk Laursen, født 9.5.1941 i Silkeborg (gift 1. gang 1965 med museumsinspektør Hans Stiesdal, født 1922), d. af proprietær Arne Busk L. (1910-89) og Bente Kristiansen (født 1916).

Udnævnelser

K. 1997.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig