Morten Borup - litteraturhistoriker

Morten Borup, 10.11.1894-9.3.1989, litteraturhistoriker, lektor. Morten Borup blev student 1912 fra Metropolitanskolen, cand. mag. 1921 (dansk, engelsk, tysk). 1915–26 var han medarbejder ved Ordbog over det danske Sprog (fra 1921 som redaktør); senere har han sammen med Valfrid Palmgren Munch-Petersen foretaget forarbejderne til Svensk-dansk Ordbog; de udgav i fællesskab 1926 Svensk-dansk Ordliste. Efter sin embedseksamen fik han samtidig med sit ordbogsarbejde ansættelse ved Skt. Jørgens gymnasium som timelærer, gik 1926 ved udnævnelsen til adjunkt helt over til skolegerningen og var lektor 1940–64.

Morten Borup hvis undervisningsfag var dansk var medlem af Dansklærerforeningens bestyrelse og besørgede en række af dens skoleudgaver samt udgivet håndbogen Dansk Litteratur i Udvalg I-II, 1933. Efter sin afgang var han 1964–73 knyttet til Det kgl. biblioteks håndskriftsafdeling. Under sin lange skoletjeneste og i sit otium fortsatte Morten Borup der siden 1921 var et af Det danske sprog- og litteraturselskabs mest virksomme medlemmer sit videnskabelige arbejde, nu inden for litteraturhistorien. Han begyndte 1924–29 med den store udgave af J. P. Jacobsens samlede Værker, men hans hovedvirke faldt fra slutningen af 1930erne til langt ind i 1970erne. 1939–42 udkom Georg og Edvard Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd I-VI 11, en hovedkilde til studiet af det moderne gennembrud; hertil kommer Breve fra og til Holger Drachmann I-IV, 1968–70, og G. Brandes' breve til forældrene 1859–71 udkom 1978. Endelig fulgte 1980 Georg Brandes og Emil Petrsen : en brevveksling. M. Goldschmidt, den interessanteste overgangsskikkelse mellem guldalderen og naturalismen, er repræsenteret med to store brevsamlinger Breve fra og til Meir Goldschmidt, 1963 og Meir Goldschmidts Breve til hans Familie, 1964; hertil er føjet en kommenteret udgave af hans Livserindringer og Resultater, 1965. Et mangeårigt desideratum i den danske litteraturhistorie var en biografi af J. L. Heiberg. Mangelen blev afhjulpet ved Morten Borups store trebindsværk (1947–49) der samtidig ledsagedes af en overordentlig vigtig samling Breve og Aktstykker vedrørende J. L. Heiberg I-V; sammen med den lille forløber Heibergske Familiebreve, 1940 er dette korpus Morten Borups hovedværk. Heibergs samtidige er ikke forsømt. Poul Møllers kreds møder vi i brevsamlingen Mellem klassiske Filologer, 1957, 1974 udkom Breve fra og til Chr. Winther 1976 Poul Møller og hans Familie i Breve. Under forarbejderne til trebinds-udgaven Chr. Molbechs Brevveksling med svenske Forfattere og Videnskabsmænd. 1956, fik også den rastløst flittige, upopulære, noget miskendte skribent en tiltrængt udforlig og forstående levnedsskildring (1954); en anden af samtidens omstridte skikkelser, Peder Hjort, skildrede Morten Borup i en monografi med kyndighed og sympati (1959). 1957 udkom Emil Aarestrups Breve til Chr. Petersen, måske den fornøjeligste af Morten Borups mange brevsamlinger. I H. C. Andersens "Romaner og Rejseskildringer" har han i bd. IV og VII besørget Billedbog uden Billeder. De to Baronesser og I Sverrig (1943–44).

Gennem mere end et halvt århundrede offentliggjorde Morten Borup foruden tre vægtige biografier (Heiberg, Molbech og P. Hjort) et i omfang uovertruffent kildemateriale til studier af den danske litteratur i 1800-tallet, som ingen der beskæftiger sig med perioden kan komme udenom. Meget belæst, myreflittig og hurtigt arbejdende, helt op i sin høje alder veloplagt til at gå i gang med løsningen af store nye opgaver gjorde han, personligt uhyre beskeden, en meget betydningsfuld indsats i sit fag der langt frem i tiden vil bevare hans navn.

Familie

Morten Borup er født på Frederiksberg og døde i Holte; begravet på Birkerød ældre kirkegård.

Forældre: ingeniør, cand. polyt. Frits Christian B. (1857–95) og Ellen Lund (1871–1967). Gift 1. gang 7.7.1927 i Borås, Sverige, med Ingegerd Beskow, født 5.10.1903 i Dala, død 3.1.1936 i Ordrup, d. af kontraktsprost, teol. dr. Emanuel B. (1869–1948) og Nanna Hildebrand (1877–1963). Gift 2. gang 1.7.1938 i Kværndrup, Svendborg amt med Barbro Sophia Carlborg, født 4.3.1910 i Borås, d. af kaptajn Ivar Axel Henrik C. (1875– 1925) og Ella Åkerlund (1884–1922).

Udnævnelser

R. 1956. Holbergmedaljen 1964. Æresdoktor ved Århus univ. 1968.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Århus univ. årsberetn. 1968–69 290–91. -Studenterne fra 1912, 1938 20. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig