Morten Wormskiold

Morten Wormskiold, 16.1.1783-29.11.1845, naturforsker, samler. Født i Kbh. (Nic), død på Gavnø, begravet i Vejlø. W. blev student 1801, privat dimitteret, og cand. jur. 1805. Han studerede derefter botanik hos J. W. Hornemann og deltog i dennes rejse til Norge 1807. N.å. blev han løjtnant i det sjællandske skyttekorps, og 1812-14 drog han på en videnskabelig rejse til Grønland med ophold i Godthåb og Frederikshåb. Hans udbytte var stort, og han fandt flere nye plantearter der er beskrevet og afbildet i Flora Danica. Hans botaniske journal fra rejsen blev udgivet af Eug. Warming 1889 (Vid. Medd. Naturh. For.). Da en russisk ekspedition til Stillehavet og Beringsstrædet under kommando af Otto v. Kotzebue 1815 på udrejsen kom til Kbh. blev W. ansat som medhjælper for ekspeditionens naturforsker Adalbert v. Chamisso, og han fik af kongens kasse bevilget 400 rdl. til indsamling af naturalier til vore museer. Det viste sig imidlertid at alt hvad der samledes skulle tilhøre ekspeditionen, og det kom derover til stridigheder mellem W. og v. Kotzebue der endte med at W. blev sat af i Petropavlovsk i Kamtschatka. I begejstrede breve til Hornemann havde han skildret alt det nye han så (udtogsvis meddelt i Dansk Lit.-Tid. 1816-18), men modgangen gjorde ham tavs, og man ved kun lidt om hans ophold i Kamtschatka fra 1816 til 1818, da det lykkedes ham at komme hjem på et russisk skib rundt om Asien og Afrika. Han kom til Kbh. med en ret betydelig plantesamling og blev der hyldet som den første danske jord-omsejler, men han var blevet "underlig", og end ikke Hornemann fik adgang til hans herbarium der senere ødelagdes ved en ildebrand. Efter sin hjemkomst beskæftigede han sig ikke mere med naturhistoriske studier. – En slægt af blomsterplanter og en algeslægt er kaldt Wormskioldia.

Familie

Forældre: sekretær, senere konferensråd Peder W. (1750-1824) og Margrethe M. de Teilman (1757-1837). Ugift. – Bror til Ingeborg Christiane Rosenørn.

Ikonografi

Tegning.

Bibliografi

Danm.s adels årbog XLV, 1928 II 167. Eug. Warming i Vidensk. medd. fra den naturhist. foren., 1889 253-81. J. K. Rosenørn-Teilmann: Om slægten Wormskiold, 1902 27-32. Carl Christensen: Den danske botaniks hist. I, 1924-26 242f; II, s.å. 163 (bibliografi).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig